Rozbudowa Kościoła


Początki rozbudowy Kościoła w Pieckach związane są ze zmianą proboszcza Parafii. Po 41 latach pracy na emeryturę odszedł ks. Prałat Jan Magdziarz. Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba powołując nowego proboszcza z dniem 1 lipca 2009 ks. Eugeniusza Pipała zobowiązał do rozbudowy Kościoła Parafialnego, a gdyby nie było takich możliwości do budowy nowej świątyni w Parafii.

Po przeprowadzonych konsultacjach z osobami zajmującymi się budownictwem podjęto decyzję o rozbudowie obecnego Kościoła. W sierpniu 2009 r. doszło do pierwszego spotkania z architektem panem Aleksandrem Witerowem i jego asystentką Martą Mierzejewską w sprawie stworzenia koncepcji zagospodarowania terenu przy kościele wraz z jego rozbudową. Po kilku miesięcznych pracach została stworzona koncepcja projektu rozbudowy Kościoła. Powyższa koncepcja została zanegowana przez Konserwatora Ochrony Zabytków i nie mogła zostać przyjęta, a co się wiąże  z tym, nie została podpisana umowa na dalsze prace projektowe.

Jesienią tego roku została wykonana mapa geodezyjna do celów projektowych przez geodetów: Grzegorza Wagner i Mirosława Koiszewskiego.
Na początku maja 2010 roku odbyło się spotkanie z architektem panem Markiem Adamowiczem z Olsztyna. Stworzył on koncepcję, która we wrześniu została zaakceptowana przez zainteresowane strony i rozpoczęto prace projektowe.

W sierpniu 2010 roku zostało wykonane badanie gruntu w miejscu powstania nowego Kościoła przez firmę GEOL z Olsztyna.

Z dniem 28 października 2010 roku ks. Arcybiskup powołał Radę do spraw ekonomicznych w Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach, w skład której weszli: Ejzemberg Kazimierz – Piecki, Jarczewska Maria - Ostrów Pieckowski, Kołpak Bogdan – Piecki, Kulig Jerzy - Dobry Lasek,  Misiorski Zenon – Piecki, Pietrzykowski Krzysztof – Piecki, Sadłowski Stanisław – Piecki, Skwiot Adam – Piecki, Szabelski Marek – Piecki, Więcek Leszek – Brejdyny. Głównym zadaniem rady jest pomoc i wsparcie w sprawach związanych z rozbudową Kościoła.

Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień od różnych firm i instytucji oraz zaakceptowaniu projektu przez Arcybiskupa i Wydział Sztuki Kurii Metropolitalnej na początku lutego 2011 roku projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

28 marca 2011 roku Starosta Mrągowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – na rozbudowę budynku Kościoła wraz z przyłączeniami i zagospodarowaniem terenu.

Poniżej znajduję się wizja przyszłego budynku Kościoła wraz z Kaplicą przedpogrzebową oraz salami katechetycznymi.
Projekt jest autorstwa Zespołu Projektantów: mgr inż. Arch. Jerzy, M. Adamowicz, mgr inż. Zbigniew Wojtal, mgr inż. Karol Kondratowicz, mgr inż. Eugeniusz Gwizdek, mgr inż. Tadeusz Radomski.

projekt kosciola

Z wiosną 2011 roku przystąpiono do prac przygotowujących teren pod przyszłą rozbudowę. Wykonano nowy wjazd z bramą do budynku plebanii oraz przerobiono media. Wystąpiono do różnych firm budowlanych o przygotowanie ofert rozbudowy Kościoła.   

W marcu 2012 roku wykonano prace przygotowujące teren pod rozbudowę: wyburzono salkę katechetyczną i stare pomieszczenia gospodarcze oraz wytyczono geodezyjnie budynek nowego kościoła przez geodetę Ryszarda Wasilewskiego.

Powołano zespół, który będzie prowadził prace budowlane: kierownik budowy - Wojciech Siemczyk, inspektor nadzoru – mgr inż. Wojciech Krupowicz, wykonawcy: Stanisław Sadłowski z firmą i Zenon Mysiorski z firmą.

Po świętach Wielkanocnych 10 kwietnia rozpoczęto wykopy pod ławy fundamentowe. Po ich wykonaniu, zrobieniu szalunków, ułożeniu zbrojenia ze stali dnia 7 maja 2012 roku zalano ławy fundamentowe. Jest to data historyczna.

Po kilku dniach przerwy przystąpiono do murowania fundamentów, które zostały zwieńczone wieńcem zalanym 30 maja 2012 roku.

www DSC01451<< Galeria zdjęć >>

Na początku lipca 2012 roku odbyło się przeszkolenie pracowników przez przedstawicieli firmy Wienerberger – systemy murowania Porotherm i  rozpoczęto wznoszenie ścian przyszłej świątyni. Do końca roku wzniesiono ściany na wysokość trzech metrów, które zostały zwieńczone pierwszym wieńcem.

Po zimowej przerwie od drugiego tygodnia maja 2013 roku rozpoczęto dalsze prace przy rozbudowie kościoła. Do tego czasu zostały wzniesione mury do wysokości 4,5 metra, jest to wysokość stropu budynku w którym będzie kaplica przedpogrzebowa wraz z salkami. Dalej wykonano szalunki filarów krużganku, które zostały zwieńczone wieńcem zalanym pod koniec czerwca. W dalszym etapie rozpoczęto szalowanie, układanie zbrojenia stropu. Po wykonaniu powyższych prac została zalana pierwsza połowa stropu w dniu 3 września 2013 roku. Po zaszalowaniu dalszej części stropu i ułożeniu zbrojenia w dniu 11 października strop został zalany do końca.

www DSC02614<< Galeria zdjęć >>

Następnie przystąpiono do wznoszenia ścian od strony ulicy – elewacji zachodniej, które zostały zakończone nadprożami okiennymi i wieńcem. Jest to wysokość sufitu w przyszłym Kościele. Ponadto wybudowano przedsionek wejścia bocznego zwieńczony stropem betonowym w kształcie kopuły i przykryty dachem pod papą.

www DSCF1085<< Galeria zdjęć >>

Z dniem 1 marca 2014 roku przystąpiono do wznoszenia ścian na piętrze. Wymurowano je do wysokości stropu, następnie prace te zostały przerwane i 12 maja zostały wypożyczone szalunki z firmy HARSKO i rozpoczęto szalowanie i wylewanie filarów nowej części kościoła. Było to dość trudne i wymagające przedsięwzięcie ponieważ filary których wysokość wynosi 8m i 40 cm są nie tylko elementem ozdobnym kościoła, ale stanowią główny element  nośny dachu nowej świątyni.

Prace przy wykonywaniu filarów posuwały się wyjątkowo sprawnie przy dużej zasłudze mieszkańców Brejdyn, którzy służyli wszechstronną pomocą. 4 czerwca 2014 roku zakończyliśmy prace przy wykonywaniu filarów i zostały zwrócone szalunki. To ważne i wymagające przedsięwzięcie udało nam się wykonać w tydzień krócej od przewidywanego i zaplanowanego terminu. Następnie podjęto dalsze prace przy wznoszeniu ścian oraz szalowaniu i przygotowywaniu do wykonania drugiego stropu na części zaplecza rozbudowywanego kościoła. Prace posuwały się sprawnie i zgodnie z założonym planem. Strop ten został zalany 1 sierpnia 2014 roku.

www DSC03063<< Galeria zdjęć >>

W dalszej części podjęto pracę przy budowie wieży Kościoła. Wykonano pięć kondygnacji wieży, na łączną wysokość 20 m i 40 cm od poziomu zerowego Kościoła. Pozostało do wykonania: strop, kondygnacja o wysokości 3 metrów, która zostanie zwieńczona stropem (na tej kondygnacji będą umieszczone dzwony) oraz dach.

Rozbudowa5<< Galeria zdjęć >>

W grudniu 2014 roku przesłano projekt konstrukcyjny dachu kościoła -  w celu wyceny kosztorysowej dachu – do różnych firm w całej Polce, które specjalizują się w konstrukcjach z drewna klejonego. Na przełomie stycznia i lutego 2015 roku cztery firmy odpowiedziały na owe zapytanie i przesłały swoje oferty wykonania konstrukcji drewna klejonego wraz z konstrukcją dachu.

Równocześnie w styczniu 2015 roku przepracowano i uszczegółowiono projekt dachu wieży, który został przekazany do wyceny specjalistycznym firmą zajmującymi się pracami wysokościowymi.

Powyższe oferty zostały przeanalizowane wspólnie z inspektorem i kierownikiem oraz odpowiedzialnymi budowlańcami z naszej parafii a następnie przedstawione na Radzie Ekonomicznej. Po przeanalizowaniu wszystkich ofert i zorientowaniu się w możliwościach poszczególnych firm, zapoznając się z ich referencjami, wybrano ofertę firmy Lilleheden z Gdyni. Następnie w imieniu parafii p. Krzysztof Krupowicz, inspektor nadzoru przystąpił do szczegółowych negocjacji. Po długich i trudnych rozmowach podjęto decyzję o realizacji konstrukcji dachu z drewna klejonego i w dniu 30 kwietnia podpisano umowę na dostawę i wykonanie dachu z firmą Lilleheden z Gdyni. W między czasie doszło do spotkania na terenie budowy w celu szczegółowego zapoznania się ewentualnego wykonawcy z zakresem robót i stanem faktycznym budowy. 

 

Równocześnie z prowadzonymi rozmowami, od 16 kwietnia przystąpiono do dalszych prac budowlanych. W pierwszej kolejności został wykonany podciąg przy obecnym kościele, na którym będzie wykonany szczyt - ogniomur. Ponadto stanowi on istotną część przy późniejszym połączeniu obu kościołów. Następnie wykonano dwa mniejsze podciągi w bocznych kaplicach oraz podmurowano dookoła na ściany na wysokość 1 m na których zalano wieniec pod murłaty. Powyższe prace możemy podziwiać na zdjęciach wykonanych przez p. Jacka Siwko.

 DSC09179

<<<Galeria zdjęć>>>

Po wykonaniu powyższych prac budowlanych geodeci przystąpili do szczegółowych pomiarów stanu faktycznego budowy oraz sporządzili inwentaryzację, która jest konieczna do wykonania „projektu wykonawczego konstrukcji dachu z drewna klejonego i litego”, który wykona firma Lilleheden.

W międzyczasie, już w kwietniu została wstępnie wybrana firma alpinistyczna do wykonania dachu wieży. Ponadto zamówiono drewno lite na dachy: kościoła i wieży.

Prace budowlane po przygotowaniu kościoła zostały przeniesione na wieże, która została obstawiona rusztowaniami elewacyjnymi. Zamówiono specjalistyczne szalunki. Po wcześniejszym wykonaniu kolejnego stropu na wieży, przystąpiono do szalowania, zbrojenia i wylewania ścian dzwonnicy. Kolejny etap, to wykonanie stropu wraz z murkami wieńczącymi przy dachu. W celu wykonania ostatniego piętra wieży i zwieńczenia go stropem musiała byś trzykrotnie sprowadzana specjalna pompa z Olsztyna z wysięgnikiem 40 m długości. W końcu te trudne i specjalistyczne prace na wieży zostały zwieńczone stropem. Dzień 17 lipca 2015 r. to zakończenie prac budowlanych na wieży. Pozostał do wykonania na niej jeszcze dach. To wszystko można podziwiać na zdjęciach. Również panorama z wieży jest warta zobaczenia!

 

DSC7<<<Galeria zdjęć>>>

Prace budowlane zostały przeniesione na szczyt od strony obecnego kościoła.

Po wcześniejszym wpłaceniu 40 % wartości konstrukcji dachu z drewna klejonego i litego, w dniu 21 lipca na plac budowy przybyło drewno klejone z Sachsenburg, Austria. Świerk do wykonania drewna pochodzi z Skandynawii. Jest to dzień rozpoczęcia prac przy konstrukcji dachu przez firmę Lillenheden z Gdyni, natomiast pięcioosobowa ekipa wykonawcza pochodzi z Torunia. Przystąpiono do okuwania i zespalania głównych dźwigarów konstrukcyjnych, które następnie przy użyciu dźwigu i specjalnego wózka nożycowego, który przyjechał na budowę z Łodzi, zostaną zamontowane na filarach i słupach żelbetowych w ścianach. Po wykonaniu prac przygotowawczych, od 5 sierpnia przystąpiono do składania i montowania dachu. Prace te są dość skomplikowane i wymagają czasu i cierpliwości żeby je dobrze wykonać. W końcu udało się zakończyć prace, których efektem jest pięknie prezentująca się konstrukcja dachu nowego kościoła. 4 września został podpisany protokół końcowy odbioru robót budowlanych. Jest to kolejna bardzo ważna data w tej pięknej a zarazem bardzo trudnej inwestycji w historii naszej parafii. To wszystko warto zobaczyć w galerii zdjęć, które po części pokazują jak skomplikowana była to operacja budowlana, jeśli chodzi o możliwości jakie posiada parafia.

 

DSC04884
<<<Galeria zdjęć>>>

 

Po zakończeniu prac przy konstrukcji dachowej, przystąpiono niezwłocznie do jej deskowania a następnie pokrycia papą. Wymaga tego umowa w celu zachowania gwarancji. Przyszły tu z pomocą firmy budowlane z naszej parafii (p. Stanisława Sadłowskiego i Zenona Mysiorskiego) oraz inni parafianie, którzy cały ciężar tych prac wzięli na swoje barki. Efektem tego wielkiego zaangażowania jest, że udało nam się wypełnić umowę przed jej wymaganym terminem, a główna nawa kościoła została całkowicie zadaszona. Ponadto do końca września udało nam się wykonać największy ogniomur przy obecnym kościele, który został zwieńczony ozdobną żelbetonową czapką.

Równocześnie we wrześniu, przystąpiono do zbierania ofert i negocjacji na wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej do kaplicy przedpogrzebowej. Jest to pierwszy krok w stronę finalizowania tak bardzo oczekiwanej w Pieckach kaplicy, która będzie stanowić jeden  z elementów całego naszego wielkiego przedsięwzięcia. Podjęcie tej decyzji nie jest łatwe, ponieważ jeszcze nie mamy wszystkich dachów a do tego trzeba przewidzieć wiele innych elementów w całej budowli aby później nie stworzyć dodatkowych problemów, kosztów oraz nie niszczyć już raz wykonanej pracy. Do tego jest duży problem finansowy, a tu finanse nie będą małe. Chcemy jednak spełnić daną obietnicę, na którą wszyscy czekamy, bo jest bardzo potrzebna naszej miejscowości i okolicy a zarazem tak bardzo motywująca wszystkich do wysiłku.

Jednocześnie prowadzone są prace budowlane przy kolejnych szczytach. Wymurowano, ocieplono oraz zwieńczono żelbetową czapką ogniomur przy wieży. W następnej kolejności wykonano mały szczyt kościoła elewacji zachodniej. Kolejny, to szczyt wschodni, który został zwieńczony ozdobną czapką w dniu 6 listopada. Jest to bardzo ważna data, która zamyka „stan surowy otwarty kościoła”. W tym miejscu słowa szczególnej wdzięczności w kierunku mieszkańców Brejdyn, pewnej grupy, która miała bardzo duży udział we wszystkich pracach żelbetowych w kościele i na wieży (są na każde telefoniczne wezwanie).

 

<<<Galeria zdjęć>>>

 

W tym samym czasie podpisano umowę o wykonanie stolarki do kaplicy przedpogrzebowej, nie był to łatwy wybór, w którym nie chodzi tylko o cenę, ale i o jakość szczególnie jeśli chodzi o aluminium, gdzie grubość i rodzaj są bardzo ważne przy wykonaniu, szczególnie drzwi. Umowa ta została poprzedzona referencjami i opiniami, szczególnie firm z daleka, które nie były zainteresowane pracami, a przez to neutralne. W tym samym czasie, przez życzliwą firmę z Olsztyna została bezpłatnie doprowadzona woda oraz kanalizacja z wykonaniem studzienki przy budynku nowego kościoła. Jest to ważny krok w kierunku wykończania i oddania do użytku kaplicy pogrzebowe. Ponadto są prowadzone negocjacje z różnymi firmami na temat wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz nagłośnienia. Życzliwi elektrycy z naszej parafii, rozpoczęli już prace związane z instalacją elektryczną. Zakupiono kamień – wapień na ściany i podłogi.

Zostało zamówione drewno, które w części już jest na budowie i rozpoczęto prace związane z wykonaniem daszków na łączniku plebanii z nowym kościołem i jego zapleczem.

 IMG 9423

<<<Galeria zdjęc>>>

 Z dniem 2 stycznia 2016 roku rozpoczęto prace wykończeniowe w Kaplicy Przedpogrzebowej. Przez Architekta wnętrz, zostały przygotowane cztery wizualizacje wykończenia kaplicy. Po przeanalizowaniu oraz przeprowadzonych konsultacjach została wybrana jedna i przystąpiono do wykonania szczegółowego projektu wykończenia kaplicy. Równocześnie przystąpiono do wykładania ścian kamieniem. Są to bardzo wymagające i żmudne prace, które zapewne potrwają dłuższy czas, co po części pokazują poniższe zdjęcia. 

 

DSC2

 <<<Galeria zdjęć>>>

Z początkiem marca zawiesiliśmy prace w kaplicy, by przejść do wykańczania wieży i przygotowania jej do wykonania dachu i zamontowania okien na niej.
W międzyczasie zostało zamówione drewno na konstrukcje dachu wieży i zaplecza, w którym między innymi znajduje się Kaplica Przedpogrzebowa. Miesiąc marzec to czas kiedy zostały zaszalowane i wykonane otwory okienne. Podjeto negocjacje z zaporoszonymi firmami w sprawie wykonania okien na wieżę, które następnie po przeanalizowaniu i wybraniu optymalnej oferty zostały zamówione.

W Wielkim Tygodniu, z dniem 21 marca 2016 r. przystąpiono do wykonania więźby dachu wieży Kościoła. Prace na tej wysokości są dość skomplikowane i wymagają większego nakładu specjalistycznych umiejętności. Po wcześniejszym  przeanalizowaniu referencji i z polecenia zaprzyjaźnionych osób, do wykonania dachu wybrano firmę Alpina p. Jerzego Nadziaka z Morąga.

W pierwszej kolejności wykonano konstrukcję dolnej części dachu wieży, następnie ustawiono i zakotwiczono 8 m pionową belkę (królewicz), na której jest osadzony Krzyż i do której są przytwierdzone krokwie. Krzyż osadzono historyczną metodą za pomocą tzw. wąsów (płaskowników), które są przytwierdzone do króla. Pod krzyżem zamontowano cynkowo-tytanową kulę, w której została zamieszczona tuba – tzw. kapsuła czasu, w której znajdują się: list ku pamięci dla potomnych, dzisiejsze monety polskie i unii europejskiej, gazeta z informacją o Pieckach i zdjęcia budowy kościoła i panoramy Piecek z wieży.

Po wykonaniu konstrukcji dachu przystąpiono do prac dekarskich polegających na przykryciu wieży blachą tytanowo - cynkową.

 

DSC05716 Copy2

<<<Galeria zdjęć>>>

 

Prace na wieży nie należały do łatwych ale w zamian panorama rozciągająca się z niej wynagradzała podjęty trud.

DSC05703 Copy3

<<< Galeria zdjęć >>>

 Jeszcze w trakcie prac przy dachu przystąpiono do poszukiwania firmy, która podjęłaby się wykonania ozdobnych tynków na wieży. Nie jest to łatwe ponieważ prace te będą wykonywane na dużej wysokości.

W drugiej połowie maja zostały podjęte prace przygotowawcze na wieży, by następnie przystąpić do jej otynkowania. Zostały zamówione, wykonane i zamontowane okna na wieży oraz drewniane żaluzje na dzwonnicy. Oczyszczono i wyrównano ściany z różnych nierówności oraz zagruntowano ściany specjalnym gruntem do betonu. Następnie położono siatkę w zaprawie klejowej i przystąpiono do położenia wieżchniej warstwy ozdobnego tynku.

 

 

 

DSC05895 Copy3

<<< Galeria zdjęć >>>

W lipcu przystąpiono do prac przy konstrukcji dachu na zapleczu kościoła. Dach ten jest dość skomplikowany choć nie wysoki. Po wykonaniu konstrukcji następnie dach został zadeskowany i pokryty papą. W dalszej kolejności przystąpiono do wymurowania kominów i czterech ogniomurów. Są to prace konieczne, mające na celu zabezpieczenie murów przed degradacją związaną z warunkami atmosferycznymi. Ponadto powyższe prace pozwalają przystąpić do wykończenia Kaplicy Przedpogrzebowej, tak bardzo przez wielu wyczekiwanej. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z prac przy dachu.

 

 

DSC05914 Copy3

<<< Galeria zdjęć >>>

Na początku sierpnia przystąpiono do wykonania do wykonania kanalizacji w rozbudowywanej części całego zaplecza rozbudowywanego Kościoła. Widać to na poniższych zdjęciach.

 

DSC05900 Copy2

<<< Galeria zdjęć >>>

W drugiej połowie sierpnia przystąpiono do prac związanych z wykonaniem posadzki w Kaplicy Przedpogrzebowej i przylegających do niej pomieszczeniach.
W pierwszej kolejności położono okablowanie elektryczne, następnie wykonano izolację poziomą wymienionych pomieszczeń. Ułożono ocieplenie ze styropianu o gr. 15 cm, który zabezpieczono folią. Po wykonaniu tych prac ułożono rurarz PCV ogrzewania podłogowego. Pod koniec sierpnia wykonano posadzkę docelową wymienionych pomieszczeń. W międzyczasie została wykonana pierwsza posadzka w salce tzw. chudziak. To wszystko zostało udokumentowane na zdjęciach, które publikujemy poniżej.

IMG 1188 Copy

<<< Galeria zdjęć >>>

We wrześniu podjęto dalsze prace wykończeniowe w Kaplicy. Najpierw wyłoniono firmę, która podjęła się wykonać specjalny podwieszony sufit, tzw. napinany ze specjalnego tworzywa. Zamówiono oświetlenie i przednią ścianę z kamienia oraz Krzyż z Onyksu. Te prace zostały wykonane do końca października i przystąpiono do fugowania ścian wcześniej wyłożonych kamieniem wapiennym. Ponadto zamontowano deski na ściana ze specjalnym ledowym podświetleniem, które ma na celu wyeksponowanie charakteru tego miejsca. Zaprojektowano i zamówiono kamień na posadzkę. Przystąpiono do wykończenia wc i pomieszczeń towarzyszących Kaplicy. To wszystko zostało udokumentowane na poniższych zdjęciach.

DSC06763 Copy

<<< Galeria zdjęć >>>

W dalszej kolejności, w miesiacu październiku przystąpiono do malowania kaplicy oraz obłożono kamieniem (czarnym granitem) przednią ścianę. W międzyczasie założono nagłośnienie oraz zamontowano oświetlenie docelowe. Kaplica jest prawie wykończona, brakuje jeszcze kamienia na podłodze, który został już zamówiony i zaliczkowany. 

Miesiąc wrzesień i październik to czas wytężonej pracy w przygotowniu projektu w celu pozyskania środków unijnych, które mogłyby znacznie wspomóc tą naszą inwestycję. Po wielu tygodniach wytężonej pracy projekt został złożony do WFOŚiGW.

Pod koniec roku rozpoczęto przygotowania do wykonania pokrycia dachowego głównej nawy kościoła. Wyłoniono firmę, zamówiono łaty i kontrłaty oraz wybrano i zamówiono dachówkę ceramiczną Wienerberger (typ: madera), produkowaną w Holandii. 

 

DSC06789 CopyDSC06788 CopyDSC06787 CopyDSC06786 Copy

ROK 2017

Po przerwie świątecznej mimo zimy na placu budowy zameldowała się firma dekarska z zamiarem wykonania pokrycia dachowego. Mimo wielkich chęci i zapału do pracy przegrali z śniegiem i wiatrem, postanawiając odłożyć te prace i poczekać na lepsze warunki atmosferyczne. Na początku lutego podjęli drugą próbę ale po kilku dniach wrócili do domu. trzecie podejście, ale już z początkiem marca okazało się skuteczne i pod koniec tego miesiąca mogliśmy oglądać dach głównej nawy kościoła i to w całej jego okazałości i pięknie, co jest uwidocznione na poniższych zdjęciach.

unnamed

<<<Galeria zdjęć>>>

Kolejne miesiące to z jednej strony oczekiwanie na kamień na posadzkę do kaplicy, który płynie z Chin i bardzo mocno się opóźnia, a z drugiej strony pertraktacje z firmami pogrzebowymi w celu wyłonienia najlepszych warunków oraz firmy, która opiekowałaby się i zarządzała kaplicą. W końcu udało się podpisać umowę z firmą i jeszcze na betonowej posadzce otworzono kaplicę do użytku mieszkańców. Na początku maja odbył się pierwszy pogrzeb z kaplicy. wcześniej już wyłoniona firma zgodnie z umową przygotowała i utwardziła plac przed kaplicą.

W końcu doczekaliśmy się na kamień granitowy, którym jeszcze w maju została wyłożona podłoga w kaplicy. 

 

DSC06838a1

 <<Galeria zdjęć>>

W czerwcu przystąpiliśmy do wykonania tzw chudziaka w korytarzu kościoła, następnia zostały zaprojektowane i wymurowane toalety, które będą służyły dla uczestników nabożeństw. Ponadto przystąpiliśmy do przystosowania i wyremontowania pomieszczenia przy garażach, które będzie przeznaczone na kotłownie całego kompleksu. 

 

DSC06834a1

<<Galeria zdjęć>>

Z początkiem wakacji przystąpiliśmy do wykonania projektu elewancji całego nowego kościoła wraz z zapleczem. Nastepnie rozpoczęliśmy prace wykończeniowe elewacji kaplicy pod krużgankami. W pierwszej kolejności docieplono strop pod krużgankami (styropianem o gr. 10 cm.), ocieplono łuki, wykonano tynki wapienne na ścianach przy kaplicy i salce. To wszystko zostało pokryte tynkiem silikonowym o struktuże 1,5 mlm a następnie pomalowne wybranymi i docelowymi kolorami. Krużganki przy kaplicy zostały oświetlone a przez to i wyeksponowane nawet nocą. 

DSC06852 Copy

 <<Galeria zdjęć>>

Wrzesień i październik to czas powolnych przygotowań do zimy.Kaplicę mamy wykończoną i uruchomioną. Jest podłączone do niej ogrzewanie z tymczasową kotłownią w przyszłej salce katechetycznej (opalana drewnem). Już ubiegłej zimy pojawił się problem ze stropem nad kaplicą, który przemarzał a przez to pojawiło się skraplanie wody na suficie. W związku z tym konieczne jest ocieplenie stropu. Każde prowizoryczne ocieplenie wiąże się z kosztami, które w późniejszym czasie zostaną po prostu zmarnowane. Stąd decyzja wykonania ocieplenia docelowego czyli posadzki nad kaplicą.
Zanim zostanie wylana posadzka, musieliśmy rozłożyć całą instalację elektryczną w powyższych pomieszczeniach, centralny odkurzacz, styropian o gr. 5 cm., specjalistyczne folie i ogrzewanie podłogowe powyższych pomieszczeń. Ponadto przygotować instalacje wodno-kanalizacyjne w łazienkach i aneksie kuchennym, który będzie służył dla korzystających z salek. To wszystko zostało zalane betonem, czyli wykonano posadzkę 16 października przez firmę z pod Łomży.

Ponadto do powyższych pomieszczeń nad kaplicą zostały zamówione okna łukowe. 

Jeszcze koniecznym na ten rok i to do zimy, jest wykonanie trzech szczytów na dachu zaplecza. Niestety, już od wiosny czekamy na firmę, która tego się podejmnie.

DSC06887 Copy

 <<Galeria zdjęć>>

Pod koniec września zostało wykonane nowe przyłącze energetyczne do kościoła i plebanii. Umowa z zakładem energetycznym została podpisana jeszcze w miesiącu marcu. Przy tej okazji doprowadziliśmy kable energetyczne od skrzynki licznikowej, umiejscowionej przy granicy, do budynków. W najbliższych tygodniach, po załatwieniu koniecznych procedur prace te zostaną z finalizowane. 

 

IMG 0231 Copyied

<<Galeria zdjęć>>

W listopadzie przystąpiliśmy do wykonania szczytów (czterech) na budynku zaplecza Kościoła, które zostały zakończone betonowanymi czapkami. W cześniej, jeszcze w miesiacach letnich, zostały wymurowane dwa kominy na powyższym budynku. Dach tego budynku jeszcze czeka na docelowe pokrycie dachówką i blachą.

W połowie grudnia po długich przygotowaniach i oczekiwaniach została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pn.: "Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej wraz z częściową termomodernizacją budynków parafii pw. Matki Różańcowej w Pieckach". Projekt ten dotyczy już istniejąch budynków kościoła i plebanii i zrealizowanie go na jakiś czas przychamują pracę przy budowie nowych budynków, ponieważ wszystkie środki gromadzone w parafii będą przekazywane na wkład własny projektu. Będą tylko prowadzone konieczne prace pozwalające na dobre funkcjonowanie parafii.

ROK 2018

Z początkiem nowego roku przystąpiliśmy do wykonania kotłowni-maszynowni w pomieszczeniu przy garażach. Po wcześniejszym zamontoniu drzwi i okna oraz wykonaniu posadzki (chudziak, izolacja, ocieplenie styropianem -15 cm. płyta betonowa) oraz instalacji elektrycznej i kanalizacji przystąpiliśmy do wyłożenia ścian i podłogi płytkami gresowymi. Na suficie została położona struktura. Na początku lutego kotłownia została przygotowana do realizacji projektu.

DSC07031 CopyiedDSC07032 Copyied

Początek nowego roku to również czas załatwiania formalności zwiazanych z przygotowaniem zapytań ofertowych w celu wyłonienia wykonawców realizujących projekt. Jeszce w styczniu zostały podpisane umowy z firmą rozliczającą projekt oraz z grupą inspektorów nadzoru, których koordynatorem został pan Krzysztof Krupowicz. 

W marcu został rozstrzygnięty konkurs ofert i wyłoniony główny wykonawca Eko - INVEST Artur Ostrowski z Giżycka, z którym następnie została podpisana umowa na realizację projektu. Zostały przygotowane jeszcze oferty na promocję i wykonanie drugiej części przyłącza elektrycznego, które zostaną rozstrzygnięte na dalszym etapie realizcji projektu. Wykonawca po podpisaniu umowy od razu przystąpił do przygotowania potrzebnych materiałów i ofert podwykonawców pozwalających późniejsze sprawne i szybkie zrealizowanie zadania w ramach powyższego projektu.

W miedzyczasie są prowadzone drobne prace w piwnicy na plebanii, między innymi ocieplanie stropu, wymiana instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenia budynku i instalacji. Równocześnie położono kamień na podłodze w korytarzu i łazience przy Kaplicy Przedpogrzebowej oraz w pomieszczeniu pod wieżą. Na początku maja zostały obłożone kamieniem schody do plebanii. 

W maju przystąpiono do realicji projektu. Zostały zamówione potrzebne materiały, urządzenia potrzebne do jego zrealizowania oraz okna i drzwi do obecnego kościoła. Przystąpiono do wykonania 16 odwiertów po 100 m każdy. Odwierty zostały ukończone do końca czerwca, następnie połączone i spięte oraz wprowadzone do dwóch studni, które specjalnymi rurociągami zostały połączone z kotłownią. W tym samym czasie przystąpiono do wykonania posadki w kościele. Prace te zostały wykonane w dwóch etapach po tygodniu każdy. Przebieg etapu: poniedziałek - demontaż ławek, wtorek - wykucie i wywiezienie posadzki z połowy kościoła, środa - zalanie chudziaka, czwartek - położenie izolacji, styropianu 15 cm, folia i rozłożenie podłogówki, piątek - zalanie płyty grzewczej. W tym miejscu należy podkreślić duże zaangażowanie parafian w wykonaniu prac demontażowych i rozbiórkowych.

DSC07034 Copyied<< Galeria zdjęć >>

 

Poza projektem zostały wyremontowane ławki w kościele, opatrzone nowymi blatami dębowymi. Natomiast przed kaplicą na terenach Gminnych i po części parafialnych zostały wykonane drogi i parkingi. Przyczyniło się to polepszenia komunikacji z kaplicą oraz nadało piękna otoczeniu naszego kościoła. Prace te będą jeszcze kontynuowane w następnym roku i w całości są wykonywane przez Gminę Piecki, natomiast połączenie terenów Gminnych z parafialnymi leży w kwestii parafii.

DSC07293 Copyied

<< Galeria zdjęć >>

Z początkiem lipca pojawiły się nowe okna w kościele oraz drzwi wejściowe. Następnie zostało wykonane ocieplenie stropu kościoła. Przystąpiono do wykonania maszynowni - zamontowano pompy ciepła i inne urządzenia oraz je uzbrojono. Wymieniono grzejniki na plebanii i wykonano rurociągi przesyłowe wodę i ciepło do plebanii i kościoła. Przystąpiono do rozliczenia pierwszej częci projektu a następnie wykonano fotowoltaikę na plebanii. Wykonano drugą część przyłącza elektrycznego i promocję projektu. Powyższe przedsięwzięcie zostało rozliczone z Urzędem Marszałkowskim. Wykonano dokumentację powykonawczą - geodezyjną wszystkich mediów poprowadzonych do nowej kotłowni oraz przyłącza elektrycznego.

DSC07317 Copyied

<< Galeria zdjęć >>

W drugiej połowie sierpnia, już poza projektem zostały zamontowane w oknach kościoła witraże, które wcześniej zostały poddane gruntownemu remontowi.

DSC07331 Copyied<< Galeria zdjęć >>

W październiku przystąpiono do wykonania posadzki z ogrzewaniem podłogowym w korytarzu łączącym kotłownie ze starym kościołem celem zabezpieczenia rurociągów przesyłowych przed zamarzaniem. Przy tej okazji wykonano izolacje, ocieplenie, ogrzewanie podłogowe i posadzkę w salce i łazienkach przy kościele. Zamówiono okna i drzwi do korytarza.  

DSC07337 Copyied<< Galeria zdjęć >>

 ROK 2019

 

DSC07356<< Galeria zdjęć >>

 

 

 DSC07393

<< Galeria zdjęć >>

 

DSC07406 Copyied<< Galeria zdjęć >>

 

 

 

W maju rozpoczęto rozmowy z projektantką i Wydziałem Sztuki Kurii Metgropolitarnej w Olsztynie w celu wykonania projektu zagospodarowania wnętrza kościoła. Po tych rozmowach dokończono wymurowanie ścian w presbiterium kościoła.

 IMG 0090 Copy

<<Galeria zdjęć>>

W międzyczasie stawiono nowe dębowe drzwi do salki i łazienek w kościele. W jednej łazience zostały położone płytki na ścianach i podłodze. Przez cały czas trawją prace przy wykładaniu ścian korytarza i klatki schodowej kamieniem - wapień.

 

 IMG 0050 Copy

<<Galeria zdjęć>>

W czerwcu tego roku przystąpiono do wykonania schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do salki katachetycznej. Podest obłożono kamieniem. Równocześnie z tymi pracami wykonano zewnętrzne studzienki wraz z ułożeniem rurociągów do instalacji elektrycznej by móc zagospodarować teren przed kościołem, który został użyczony dla urzędu gminy celem zagospodarowania centrum Piecek.

DSC07469 Copy<< Galeria zdjęć >>

 

W lipcu uzupełniono kruszywa głównej nawy kośćioła, które zostały zagęszczone. Następnie wylano chudziak w głównej nawie kośćioła.

 DSC07462 Copy

<< Galeria zdjęć >>

 

 

 DSC07532 Copy

 << Galeria zdjęć >>

 W miesiącach letnich przystąpiono do zagospodarowania terenu wokół Kościoła. Zagospodarowanie to obejmowało tereny należące do Urzędu Gminy, Parafii, która za zgodą Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego użyczyła na 10 lat tutejszej Gminie. Na powyższym terenie powstał park - centrum Piecek, który będzie służył mieszkańcom i gościom. Teren ten został zagospodarowany przez Urząd Gminy z wykożystaniem środków unijnych. Natomiast teren przylegający bezpośrednio do kościoła został zagospodarowany przez Parafię. Parafia też wykonała konieczne odwodnienie kościoła i odprowadzenie wód z dachów. W tym celu zakopano skrzynki rozsączające zabezpieczone geowłókniną i obsypane kamieniem oraz gruntem.

 

 DSC07561 Copy

 << Galeria zdjęcia >>

 

 

DSC07555 Copy

<< Galeria zdjęć >>

Rok 2020

W lutym tego roku Urząd Gminy przystąpił do przybudowy ulicy Rolnej, która między innymi przebiega między Kościołem a Cmentarzem. W związku z tym koniecznym stało się przebudowanie wejścia do Kościoła, które było bardzo zniszczone. W tym momencie jeszcze można było wykożystać do przebudowy ciężki sprzęt, dzięki czemu pomniejszono koszty tej inwestycji. W marcu tego roku na koszt Parafii został przebudowny wjazd do kościoła włącznie z dojściem do niego. Położono nowy polbruk tzw. płukankę oraz zamówiono nową bramę, która zostanie zamontowana w najbliższym czasie.

DSC07608 Copy<< Galeria zdjęć >>

 Na przełomie kwietnia i maja zostały wybudowane dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Środki na wybudowanie powyższych instalacji zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego. Parafia miała udział w wkładzie własnym oraz na własny koszt, powyższy obiekt został ogrodzony, oświetlony i zmonitorowany.

 

IMG 0922 Copy<< Galeria zdjęć >>

 W drugiej połowie maja przystąpiono do prac. których celem jest wykonanie trzech stopni presbiterium kościoła. Wykonano pierwszy stopień, którego szerokość wynosi 1 m.

DSC07638 Copy<< Galeria zdjęć >>

IMG 1285 Copy<< Galeria zdjęć >>

 

IMG 1435 Copy

 << Galeria zdjęć >>

 

IMG 1466 Copy<< Galeria zdjęć >>

 

 

Tynki 2021. 

 DSC07739

<< Galeria zdjęć >>

 

 

 

 

 

Najnowsze zdjęcia

Aktualności