Wspólnota domowego kościoła


Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom.
W naszej parafii są dwa kręgi. W skład pierwszego wchodzi pięć małżeństw, zaś drugiego cztery. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości.
Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Pragnie pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Msza św. z posługą małżeństw z Domowego Kościoła odbywa się w drugi czwartek każdego miesiąca.

Odpowiedzialni za wspólnotę w naszej parafii są:

 I krąg: Krystyna i Zenon Świtaj, z ramienia Kościoła ks. Proboszcz. 

II krąg: ks. Wiakriusz. 

Najnowsze zdjęcia

Aktualności