2020


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 2020

Parafialny  Zespół Caritas pomimo pandemii i wielu ograniczeń  wynikających z covid-19 przeprowadził  w 2020r. następujące akcje:

 • 1% - prowadzona w okresie styczeń-kwiecień  pozyskano kwotę 4 200 zł (środki na koncie Caritas Olsztyn).
 • Program „Na codzienne zakupy”- pozyskano dla 10 seniorów  pomoc w postaci kart na zakupy w sklepie Biedronka o miesięcznej wartości 100zł - 150 zł; program trwa od kwietnia 2020 do  stycznia 2021r.
 • PALMY WIELKANOCNE- przygotowano i rozprowadzono około 150  palem, pozyskano kwotę 1 328,50  zł.
 • KOLONIE  LETNIE –na kolonie do Fromborka w terminie 25.07-03.08. 2020 r. pojechało 18 dzieci- łączny koszt koloni to kwota 2 760 zł (w tym 1200 zł opłacone z 1%, 1560zł ze środków własnych PZC).
 • ZNICZE
 • Wsparcie akcji „Pomóżmy Lence Mazur”-przekazanie darowizny w kwocie 800 zł.
 • Pomoc w: zbiórce na  księgę darczyńców, rozprowadzaniu  opłatków i świec wigilijnych, przygotowaniu paczek dla ministrantów.
 • Sianko na stół wigilijny.
 • PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI – przygotowano 70 paczek na łączną kwotę 721 zł (opłacono z 1%)
 • Paczki dla seniora - zakupiono artykuły spożywcze i przygotowano 20 paczek dla seniorów znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (paczki na łączną kwotę 2060 zł, z czego 1710 zł opłacono z 1 %, 350 zł ze środków własnych PZC)
 • POMOC  ŻYWNOŚCIOWA- PODPROGRAM 2019 z którego w okresie styczeń- czerwiec  korzystało 150 osób, którym przekazano łącznie 7 ton żywności z Caritas Olsztyn. Przystąpiono również do Podprogramu 2020, gdzie zakwalifikowanych jest 100 osób. Program realizowany będzie od stycznia 2021r.
 • PROGRAM „SPIŻARNIA”- program  realizowany jest od  października 2017r. i polega na codziennym odbiorze ze sklepu Biedronka w Pieckach żywności z krótkim terminem ważności i przekazywaniu jej  rodzinom objętym pomocą. W 2020r. pozyskano 7 ton żywności. Z pomocy skorzystało  58 rodzin.
 • Pozyskano wsparcie finansowe dla 1 ucznia w ramach Programu SKRZYDŁA na rok szkolny 2020/2021 na łączną kwotę 1500zł (na zakup artykułów szkolnych, odzieży i obuwia).
 • Przystąpiono do konkursu „Inicjatywy ekologiczne Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Warmińskiej w roku 2020” ogłoszonego przez Caritas Polska- Caritas Laudato si . Projekt Parafialnego Zespołu Caritas w Pieckach pod nazwą  „W przyjaźni z Matką Ziemią”, został pozytywnie oceniony, realizowany jest od grudnia 2020 a zakończony  będzie w pierwszym kwartale 2021roku.                             

 

Środki finansowe na działania w 2020 roku- 10 240 zł.

Wydatkowano 6 500 zł.  Pozostało 3 740 zł , z tego na koncie 1% 2870 zł.

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w w/w. działania  wszystkim przyjaciołom i wolontariuszom, pracownikom socjalnym GOPS Piecki, kierownictwu i pracownikom sklepu Biedronka jak również wszystkim ofiarodawcom za wsparcie, modlitwę i dobre słowo .

                                                      Serdeczne Bóg zapłać za pomoc i ofiarność.


 

Akcja opłatek ...


,,Pochwalony bądź, mój Panie,

przez siostrę naszą, matkę ziemię,

która nas żywi i chowa,

wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami".


W ramach konkursu:

Inicjatywy ekologiczne Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Warmińskiej w roku 2020 ogłoszonym przez: Caritas Polska - Caritas Laudato'si

                           Parafialny Zespół Caritas

przy parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach złożył wniosek pt.

                                                               „W przyjaźni z Matką Ziemią”

            Realizowany projekt planujemy skierować do parafian w różnym wieku od juniora do seniora. Naszym założeniem jest włączenie w to jak największej grupy osób. Międzypokoleniowe wspólne działanie jest dobrem dla nas wszystkich. Punktem pokazowym projektu będzie utworzenie ogrodu kwietnego przed kościołem przy kapliczce Matki Bożej. Na wybranej części placu zostaną przeprowadzone prace związane z zasadzeniem bylin, krzewów i kwiatów.  Stworzone miejsce będzie przyjazne zarówno ludziom jak i owadom czy ptakom. Będzie też przestrzenią do spotkania, modlitwy, refleksji i zadumy.


 

1% podatku

Pragniemy z całego serca podziękować za pamięć i okazałe wsparcie poprzez przekazanie  1% podatku od dochodów za rok 2019.

                                                                                                    Serdeczne Bóg zapłać!


 

AKCJA PALMY WIELKANOCNE 2020

            Kolejny już rok Parafialny Zespół Caritas i osoby zaprzyjaźnione przygotowywały palmy wielkanocne -ręcznie robione z kolorowej krepiny. W dobie kryzysu Koronawirusa nie byliśmy w stanie ich rozprowadzać tak jak w ubiegłych latach. Mimo wszystko dzięki ludziom dobrej woli udało nam się rozprowadzić tydzień przed i w niedzielę palmową około 150 palem. Kilkumiesięczna praca pozwoliła na przygotowanie prawie 200 palem Wielkanocnych. Wszystkim, którzy nas wsparli z całego serca Bóg zapłać !!!


 

Nowy Plakat dystrybucja A2 07.02.2020 2

 

Plakat-dystrybucja-A2-07.02.2.pdf 


 

Przekaż swój 1% podatku
na nasz Parafialny
Zespół Caritas

KRS 0000 245 507

z dopiskiem
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii M.B. Różańcowej w Pieckach

Wielkimi krokami rusza akcja rozliczania PIT a tym samym przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2019. W tym miejscu po raz kolejny zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli – pracujących jak też rencistów czy emerytów- o przekazanie swojego 1% podatku na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
Środki pozyskane dzięki wpłatom 1% podatku przeznaczymy tak jak i w latach ubiegłych na dofinansowanie KOLONI LETNICH dzieci z naszej parafii czy innych działań jak np. DZIEŃ DZIECKA.
Osobom, które zdecydują się wesprzeć nasze działania
i przekażą nam swój 1% podatku, oferujemy bezpłatne wypełnienie PIT i  przesłanie go drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.


Szczegółowe informacje dotyczące przekazania 1% podatku:

Agnieszki Mieszała ( tel. 782 168 419)
Justyny Bzura-Niksa ( tel.507 238 946).

Najnowsze zdjęcia

Aktualności