2023


......


Podsumowanie realizacji  Programu POPŻ

Podprogram 2021 Plus

Parafia pw Matki Bożej Różańcowej w Pieckach we wrześniu 2023 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, 
skrobiowe
, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcz:
1) powidła śliwkowe
2) makaron jajeczny
3) szynka wieprzowa
4) mleko UHT 
5) cukier biały
6) olej rzepakowy

 W ramach realizacji Podprogramu 2021 Plus:

  • żywność odebrało  120 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym  1104 kg żywności;
  • wydano osobom potrzebującym  120  paczek żywnościowych;
  • odbył  się  1  warsztat dla  25  uczestników. 

 

,, Sygnały alarmowania na wypadek zagrożenia” – to tematyka warsztatów , przeprowadzanych w ramach działań towarzyszących. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas z udziałem przedstawicieli WOT prowadziły do nabycia przez uczestników/czki wiedzy na temat postępowania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia i życia własnego , jak również innych osób.

                                                                                                                                                                                                              Koordynator parafialny POPŻ


 

Uzupeniony plakat 2021 nowe kryterium


PODZIEKOWANIE!!!

Wszystkim ludziom dobrej woli, serdecznie dziękujemy za przekazanie na nasz Parafialny Zespół Caritas w Pieckach 1,5 % podatku.
Fundusze te zostaną wykorzystane na potrzeby Caritas w ciągu roku min. Dzien Dziecka, wyjazd wakacyjny. 

BÓG ZAPŁAĆ. :)


 

Przekaż swój 1,5% podatku
na nasz Parafialny  Zespół Caritas

KRS 0000 245 507

z dopiskiem  Parafialny Zespół Caritas w Pieckach

Rozpoczęła się akcja rozliczania PIT a tym samym przekazywania 1,5% podatku dochodowego za rok 2022. W tym miejscu po raz kolejny zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej  o przekazanie swojego 1,5% podatku na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
Środki pozyskane dzięki wpłatom 1,5% podatku przeznaczymy tak jak i w latach ubiegłych na dofinansowanie przede wszystkim koloni letnich dzieci z naszej parafii, dzień dziecka  czy innych działań mających na celu pomoc potrzebującym.
Osobom, które zdecydują się wesprzeć nasze działania i przekażą nam swój 1,5% podatku,       

z góry serdeczne Bóg zapłać.

 

Liturgia z dnia

Najnowsze zdjęcia

Aktualności