2022


Strona Caritas
 

Przekaż swój 1,5% podatku
na nasz Parafialny  Zespół Caritas

KRS 0000 245 507

z dopiskiem  Parafialny Zespół Caritas w Pieckach

Rozpoczęła się akcja rozliczania PIT a tym samym przekazywania 1,5% podatku dochodowego za rok 2022. W tym miejscu po raz kolejny zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej  o przekazanie swojego 1,5% podatku na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
Środki pozyskane dzięki wpłatom 1,5% podatku przeznaczymy tak jak i w latach ubiegłych na dofinansowanie przede wszystkim koloni letnich dzieci z naszej parafii, dzień dziecka  czy innych działań mających na celu pomoc potrzebującym.
Osobom, które zdecydują się wesprzeć nasze działania i przekażą nam swój 1% podatku,       

z góry serdeczne Bóg zapłać. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 2022

Parafialny  Zespół Caritas przeprowadził  w 2022 roku   następujące akcje:

 • 1% – w okresie styczeń- kwiecień  udzielana była pomoc   w postaci rozliczania PIT. W  danym roku  pozyskano kwotę 4 685 zł ( środki zgromadzone są na koncie Caritas Olsztyn).
 • Program „Na codzienne zakupy”- pozyskano  dla 12 seniorów znajdujących się w trudnych sytuacjach materialno-bytowych, pomoc w postaci kart na zakupy w sklepie Biedronka   o miesięcznej wartości   160 zł;  program trwał 10 miesięcy. Trzem seniorom udzielana była  pomoc i wsparcie w zakresie  robienia zakupów .
 • PALMY WIELKANOCNE- przygotowano i rozprowadzono około 200  palem ręcznie robionych, z czego  pozyskano kwotę  3826  zł. Prace nad palmami trwały kilka miesięcy, wykonywane zostały przez kilka osób, w tym zarówno przez członków PZC jak i osoby zaprzyjaźnione.  
 • Zbiórka rzeczowa dla uchodźców z Ukrainy- przeprowadzona w marcu , pozyskano środki higieny osobistej, artykuły dla dzieci, żywność, odzież. Zebrane artykuły zostały przekazane osobom potrzebującym przebywającym na terenie naszej gminy jak też i  zawiezione na Ukrainę.
 • Dzień Dziecka- zorganizowano na placu Ks. Twardowskiego w dniu 5 czerwca we współpracy z Sołectwem Piecki. W programie tradycyjnie były animacje dla dzieci, dmuchańce, słodki poczęstunek. Koszty poniesione przez Parafialny Zespół Caritas  to kwota 3950 zł , w tym 1100 zł  ze środków zgromadzonych na koncie 1%.
 • KOLONIE  LETNIE –na kolonie Caritas do Mikoszewa  zakwalifikowano 18 dzieci, w tym 7 dzieci z rodzin ukraińskich . Odbyły się one   w terminie 08-17 sierpień .  Opiekunem kolonijnym dzieci w czasie kolonii była tradycyjnie od lat jedna  z członkiń Parafialnego Zespołu.  Wszelkie koszty związane z wyjazdem na kolonie zostały pokryte przez rodziców dzieci.
 • Pomoc w zbiórkach  na  księgę darczyńców, w akcji znicz,  w  wypoczynku letnim w Bieszczady , w  rozprowadzaniu  opłatków, kalendarzy  i świec wigilijnych, w strojeniu choinek w kościele,  przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci jak i  ministrantów.
 • Sianko na stół wigilijny- przygotowano woreczki  z siankiem , które były wystawione, do zabrania do domów ,w koszu w przedsionku kościoła.
 • Wielkanocna i bożonarodzeniowa zbiórka żywności przeprowadzona w sklepie Biedronka   w dniach  25-26 marca i 2-3 grudnia– pozyskano łącznie 346 kg żywności, w którą zaangażowanych było 40 wolontariuszy a także Przedszkole Samorządowe „Słoneczny Zakątek” w Pieckach.  Przygotowano 40 paczek dla rodzin osób starszych  znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych . Paczki zostały rozwiezione do seniorów.
 • POMOC  ŻYWNOŚCIOWA w ramach POPŻ 2014-2020-  z którego korzystało 150 osób .Osoby i rodziny zakwalifikowane  do tej formy pomocy zostały  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.  Otrzymano 3 dostawy produktów żywnościowych  z Caritas Olsztyn, łącznie 3 tony żywności.   Osobom starszym i nie mającym możliwości odbioru żywności osobiście , paczki dostarczone były do domów. W ramach Programu odbyły się również dla 25 osób  warsztaty edukacyjne przeprowadzone przez przedstawicieli Caritas Olsztyn i policji na temat przeciwdziałania zagrożeniom oszustw finansowych.
 • PROGRAM „SPIŻARNIA”- program  realizowany jest od   2017r. i polega na codziennym odbiorze ze sklepu Biedronka w Pieckach żywności z krótkim terminem ważności i przekazywaniu jej  rodzinom objętym pomocą.  Z pomocy skorzystało  ponad 60 rodzin .
 • Program Skrzydła- w realizacji był program 2021/2022 jak również pozyskano wsparcie finansowe dla kolejnych  3 uczniów  zarówno szkoły podstawowej jak też ponadpodstawowej w łącznej kwocie po  1500 zł na rok szkolny 2022/2023 . W miesiącu listopad , grudzień zakupiono dla nich  artykuły szkolne i biurowe, odzież  i obuwie . Na każdego ucznia wydatkowano około  750 zł. Druga część pomocy będzie w drugim semestrze szkolnym.

 

 

**************************************************************

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w w/w. działania  wszystkim przyjaciołom i  wolontariuszom, Sołectwu Piecki, pracownikom socjalnym GOPS Pieck i Przedszkola Samorządowego „Słoneczny Zakątek”, kierownictwu i pracownikom sklepu Biedronka jak również wszystkim ofiarodawcom za wsparcie, modlitwę          i dobre słowo .

                                                                      Serdeczne Bóg zapłać za pomoc i ofiarność.


 

XXI  ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS  „TAK POMAGAM”

Parafialny Zespół Caritas po raz kolejny włącza się w ogólnopolską  akcję Zbiórka Żywności Caritas.

Zbiórka  odbędzie się w dniach 2-3 GRUDNIA 2022 roku w sklepie Biedronka w Pieckach.

Zebrana żywność zostanie przekazana głównie osobom starszym, samotnym, chorym...

Prosimy o wsparcie, ofiarność i dobre serce.

********************************************************
PODZIĘKOWANIE

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania

wszystkim ludziom dobrej woli, którzy  włączyli się  w  XXI Zbiórkę Żywności  Caritas .

Zbiórka żywności została przeprowadzona w dniach 2 i 3 grudnia 2022r. w sklepie Biedronka w Pieckach. Zebrano  222 kg  żywności, która  została przekazana  25 rodzinom osób starszych ,samotnych,  chorych i  niepełnosprawnych.

Serdeczne podziękowania dla :

 • wszystkich wolontariuszy za poświęcony czas i bezinteresowną pracę,
 • ofiarodawców, którzy nie przeszli obojętnie obok wystawionych koszy,
 • kierownictwa i pracowników sklepu Biedronka za zrozumienie i przychylność w przeprowadzeniu akcji.

                                                                        Bóg zapłać!!!
 

Podsumowanie realizacji - Podprogram 2021

Parafia pw Matki Bożej Różańcowej w Pieckach w miesiącu październiku 2022 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcz:

1) groszek z marchewką,
2) koncentrat pomidorowy,
3) powidła śliwkowe,
4) makaron jajeczny,
5)szynkę drobiową
6) mleko UHT,
7) szynkę drobiową, 
8) filet z makreli w oleju,
9) cukier biały,
10) olej rzepakowy,

 W ramach realizacji Podprogramu 2021:

 • żywność odebrało 150 osób potrzebujących;
 • wydano osobom potrzebującym  3025,50 kg żywności;
 • wydano osobom potrzebującym   450  paczek żywnościowych;
 • odbył  się 1 warsztat dla 25  uczestników.

,,Edukacja na temat przeciwdziałania zagrożeniom oszustw finansowych; ochrona dokumentów i danych osobowych” – to tematyka warsztatów , przeprowadzanych w ramach działań towarzyszących. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas z udziałem przedstawicieli Policji prowadziły do nabycia przez uczestników nawyku przestrzegania ograniczonego zaufania do nieznanych osób; wiedzy z zakresu:

1) jak nie stać się ofiarą oszustów telefonicznych;
2) czterech zasad bezpiecznych pożyczek.

                                                                      Koordynator parafialny POPŻ

 

                                                                              


Plakat Podprogram 2021 nowe kryterium


DZIE DZIECKA Z CARITAS em2
AKCJA PALMY
Nasze Palmy Wielkanocne kolejny rok cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji jak i wszystkim tym którzy włączyli się i zaangażowali w pracę tworzenia palm.
Bóg zapłać!

XX  ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS  „TAK POMAGAM”

Parafialny Zespół Caritas po raz kolejny włącza się w ogólnopolską  akcję Zbiórka Żywności Caritas.

Zbiórka  odbędzie się w dniach 25-26 marca 2022 roku w sklepie Biedronka w Pieckach.

Zebrana żywność zostanie przekazana głównie osobom starszym, samotnym, chorym...

Prosimy o wsparcie, ofiarność i dobre serce.

********************************************************
PODZIĘKOWANIE

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania

wszystkim ludziom dobrej woli, którzy  włączyli się  w  XX Zbiórkę Żywności  Caritas .

Zbiórka żywności została przeprowadzona w dniach 25-26 marca 2022r. w sklepie Biedronka w Pieckach. Zebrano  124 kg  żywności, która  zostanie przekazana  w szczególności osobom starszym,samotnym chorym i  niepełnosprawnym,

Serdeczne podziękowania dla :

 • wszystkich wolontariuszy za poświęcony czas i bezinteresowną pracę,
 • ofiarodawców, którzy nie przeszli obojętnie obok wystawionych koszy,
 • kierownictwa i pracowników sklepu Biedronka za zrozumienie i przychylność w przeprowadzeniu akcji.
                                                                        Bóg zapłać!!!

Wielkie podziękowania wszystkim darczyńcom
             Parafialny Zespół Caritas w Pieckach składa serdeczne podziękowania, za wielkie serca ❤ dla wszystkich ... którzy wsparli zbiórkę dla ????????Ukrainy. Dzięki temu juz mogliśmy wspomóc i większość darów przekazać dla naszej mieszkanki Olga Ladniuk która dzięki uprzejmości Pana Daniela Lewakowskiego zawiozla wprost na Ukrainę gdzie potrzeby są wielkie.
                                             ❤DZIĘKUJEMY I
                                                      BÓG ZAPŁAĆ

                                                                                             
                                            ????????????????    POMOC DLA UKRAINY    ????????????????????????
Przygotowując się na spodziewane napływ uchodźców z Ukrainy uruchamiamy zbiórkę rzeczową.
ZBIERAMY:
- środki higieny osobistej
- artykuły dla dzieci ( pieluchy, mleko, kaszki, butelki, itp.)
ZBIORKA ODBĘDZIE SIĘ 3 MARCA 2022 (czwartek)godz. 16-19 w nowej salce parafialnej (wejście od strony fontanny) przy kaplicy w Pieckach.

 

Przekaż swój 1% podatku
na nasz Parafialny
Zespół Caritas

KRS 0000 245 507

z dopiskiem
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii M.B. Różańcowej w Pieckach

 

Rozpoczęła się akcja rozliczania PIT a tym samym przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2021. W tym miejscu po raz kolejny zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie swojego 1% podatku na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
Środki pozyskane dzięki wpłatom 1% podatku przeznaczymy tak jak i w latach ubiegłych na dofinansowanie KOLONI LETNICH dzieci z naszej parafii czy inne działania statutowe.

Najnowsze zdjęcia

Aktualności