Zapytanie ofertowe - Fotowoltaika


grafika goraZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.
„Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach”


Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Pieckach
Adres siedziby: ul. Zwycięstwa 16, 11-710 Piecki
Tel.: 89 742 11 46
NIP: 7422202126
e-mail: eugenos@poczta.onet.pl
strona internetowa: http://parafiapiecki.pl/

 

Pełna treść zapytania ofertowego: zapytanie_ofertowe.pdf

Status postępowania/zapytania ofertowego: Rozstrzygnięte

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu:
Dane wykonawcy (Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena)

RUBIVA Mateusz Kwade ,ul. Partyzantów 1/2 lokal 109, 10-522 Olsztyn

Data wpłynięcia oferty : 16.03.2020 r. o godz. 11.43
Cena: 244 770,00 złotych brutto

Pełna lista podmiotów – informacja dotycząca wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu/zapytaniu ofertowym, wraz z uzyskaną punktacją :

RUBIVA Mateusz Kwade ,ul. Partyzantów 1/2 lokal 109, 10-522 Olsztyn ocena oferty w zakresie kryteriów punktowych – 97 pkt. (ze 100 pkt. maksymalnie do uzyskania)

Załączniki do pobrania:

Załącznik_nr_1_do_zapytania_-_formularz ofertowy.docx
Załącznik_nr_2_do_Zapytania_-_Oświadczenie dot. braku powiązań z Zamawiającym.docx
Załącznik_nr_3_do_Zapytania_-_Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
Załącznik_nr_4_do_zapytania_-_Wykaz robót.doc
Załącznik_nr_5_do zapytania_-_wzór Umowy.pdf
Załącznik_nr_6.1_do zapytania_specyfikacja techniczna.pdf
Załącznik_nr_6_do zapytania_projekt budowlany_branża elektryczna.pdf
Załącznik_nr_7_do zapytania_-_Wykaz osób.docx
Załącznik_nr_8_do_zapytania_-_karta oceny technicznej.pdf
Załącznik_nr_9_do_zapytania_-_Instrukcja wypełniania karty oceny technicznej.pdf
Załącznik_nr_10_do zapytania_-_klauzula informacyjna RODO.pdf


Promocja_Parafia_ Projekt.doc

Najnowsze zdjęcia

Aktualności