Rada parafialna


Rada jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który podejmuje decyzje.

Poza proboszczem członkami Rady winny być osoby świeckie będące praktykującymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i zorientowane w problemach ekonomiczno – finansowych.

Skład parafialny RADY EKONOMICZNEJ:

1. Ejzemberg Kazimierz - Piecki

2. Jarczewska Maria - Ostrów Pieckowski

3. Kołpak Bogdan - Piecki

4. Kulig Jerzy - Dobry Lasek

5. Misiorski Zenon - Piecki

6. Pietrzykowski Krzysztof - Piecki

7. Sadłowski Stanisław - Piecki

8. Skwiot Adam - Piecki

9. Szabelski Marek - Piecki

10. Więcek Leszek - Brejdyny

Najnowsze zdjęcia

Aktualności