2018


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 2018

 Parafialny  Zespół Caritas przeprowadził  w 2018r.  następujące akcje:

 • 1% - pozyskano kwotę 2 210 zł, która zostanie wydatkowana w 2019r., środki zgromadzone są na koncie Caritas Olsztyn
 • Program „Na codzienne zakupy”- z pomocy PROGRAMU skorzystało 7 seniorów, którzy otrzymali pomoc w postaci karty na zakupy w sklepie Biedronka  o miesięcznej wartości 200 zł ; program trwał od marca do grudnia 2018
 • XIV  i XV  ZBIÓRKA  ŻYWNOŚCI  CARITAS : MARZEC, GRUDZIEŃ-  zebrano łącznie 945 kg , którą przekazano 110  -osobom starszym, samotnym, chorym
 • PALMY WIELKANOCNE- przygotowano 280 szt palem z kolorowej krepiny i bukszpanu , z których pozyskano kwotę 3000  zł
 • UPOMINEK  DLA  DZIECI  DO  KOSZYKA  WIELKANOCNEGO- czekoladowe lizaki
 • DZIEŃ  DZIECKA- zorganizowane przy współpracy z Sołectwem Piecki i GOKSiR  „Pegaz” dla dzieci z parafii, gminy;  pozyskano od sponsorów kwotę 3460 zł, wydatkowano 4680 zł
 • KOLONIE  LETNIE –na kolonie do Fromborka  pojechało 14 dzieci- łączny koszt koloni to kwota 2280zł
 • UPOMINEK  NA  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO- zakupiono artykuły szkolne dla dzieci  – przekazano  w niedzielę 09.09.2018r. po każdej mszy św. dzieciom, które były w kościele.
 • OGNISKO  DLA   DZIECI   KOLONIJNYCH- zorganizowane dla ponad 40 dzieci , gdzie oprócz ogniska były gry, zabawy i wata cukrowa
 • SPRZEDAŻ   ZNICZY- pozyskane środki przeznaczono na wyjazd letni ministrantów
 • SŁODKI   UPOMINEK   DLA   DZIECI   NA   RORATY   Z  OKAZJI MIKOŁAJEK
 • OPŁATEK   WIGILIJNY  - od 2.12.2018r. rozprowadzano opłatki wigilijne na terenie całej parafii- pozyskano kwotę 1500 zł od księdza proboszcza z przeznaczeniem na zakup słodyczy do świątecznych paczek dla dzieci.
 • PACZKI  ŚWIĄTECZNE  DLA  DZIECI – przygotowano 250 paczek na łączną kwotę 1500 zł, - po pasterce dla dzieci odbyło się wspólne śpiewanie kolęd z Mikołajem
 • SIANKO NA STÓŁ WIGILIJNY, KATRKI  ŚWIĄTECZNE bożonarodzeniowe i wielkanocne ( ręcznie robione) , świece wielkanocne- pozyskano łącznie kwotę 1400 zł
 • POMOC  ŻYWNOŚCIOWA- PODPROGRAM 2017 z którego korzystało 250 osób   i PODPROGRAM 2018,  którym objętych jest również 250 osób
 • PROGRAM „SPIŻARNIA”- z którego pomocy korzystało 92 osoby.

Środki finansowe na działania w 2018 roku- 16 708 zł.
Wydatkowano  15 920 zł.  Pozostało 788 zł .
Ponadto na koncie Caritas Olsztyn znajdują się środki z 1% pozyskane w 2018r. – 2 210 zł.

 

**************************************************************

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w w/w. działania  wszystkim członkom Zespołu, przyjaciołom i  wolontariuszom, P.Markowi Szabelskiemu, pracownikom socjalnym GOPS Piecki  jak również wszystkim ofiarodawcom za wsparcie, wrażliwość  i dobre słowo .

                                                      Serdeczne Bóg zapłać za pomoc i ofiarność.

 


 

Grudniowe akcje Parafialnego Zespołu Caritas

 

Tradycyjnie już wśród  grudniowych akcji przeprowadzonych przez nasz Parafialny Zespół Caritas oprócz akcji opłatek wigilijny i zbiórki żywności  ma miejsce:
 •  przygotowanie sianka wigilijnego –  przygotowano 70 woreczków   z siankiem na stół wigilijny,
 • przygotowanie 70  kartek bożonarodzeniowych, ręcznie robionych  
 • przeprowadzenie w kościele wspólnego śpiewania kolęd  z Mikołajem po pasterce dla dzieci a następnie obdarowanie wszystkich dzieci słodkimi paczkami.                                                              
 • Paczki dla dzieci były rozdawane również w  pierwszy i drugi dzień Świąt po każdej mszy św.

 

Opłatek wigilijny 2018

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas wraz z gronem zaprzyjaźnionych osób i wolontariuszy od niedzieli 2 grudnia 2018r. będą rozprowadzać na terenie Parafii Piecki opłatki wigilijne. Część zebranych pieniędzy ksiądz Proboszcz, przeznaczy na przygotowanie paczuszek dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Z GÓRY SERDECZNE BÓG ZAPŁĆ.

Wykaz osób rozprowadzających opłatki: 

MIEJSCOWOŚĆ, ULICA

OSOBA ROZPROWADZAJĄCA

Czaszkowo

Monika Łachacz

Brejdyny,                                                                                         Piecki: ul.Rolna, Administracyjna, Łąkowa

Magdalena Półtorak, Paulina Loch

Lipowo,

Agnieszka Wasyk, Bogumiła Ślońska, Milena Banach, Bożena Biegaj

Dobry Lasek

Barbara Radomska

Ostrów Pieckowski,  Piecki: ul.Leśna

Dawid Bijaczewski

Mostek, Pieresławek

Anna Sztylc

Szklarnia, Krzywy Róg,                                                                     Piecki: ul.22-stycznia, Polna, Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa, Nowa, Przemysłowa

Agnieszka Mieszała

Piecki: plac ul. Przemysłowej

Józef Nasiadka

Piecki ul. Tartaczna, Krzywa, Spacerowa,

Dorota Kołodziej

Piecki: ul. Szewska, Wolności, Krótka,

Justyna Bzura-Niksa

Piecki: ul. Zwycięstwa

Dorota Kołodziej, Justyna Bzura- Niksa

Piecki: ul. Jesionowa, Świerkowa, Klonowa, Lipowa,

Elżbieta Domian

Piecki: pl.1 Maja,

Katarzyna Podolak

Piecki: ul. Topolowa,      

Anna Srebrowska

Piecki: os. Lawendowe 1,9, 17

Anna Anielska

Piecki: os. Lawendowe 2,7, 8,

Anna Śledzik

Piecki: os. Lawendowe 3, 6, 15

Joanna Mazur, Monika Łachacz

Piecki: os. Lawendowe 4,5

Anna Giers

Piecki: os. Lawendowe 10

Monika Bijaczewska

Piecki: os. Lawendowe 11

Karolina Adamowicz

 


 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy  włączyli się w XV Zbiórkę Żywności  Caritas.

Zbiórka żywności została przeprowadzona w dniach 7 i 8 grudnia  2018r. w sklepie Biedronka w Pieckach. Zebrano  460 kg  żywności, która  zostanie przekazana  w szczególności osobom starszym,samotnym chorym,  jak też rodzinom znajdującym się      w trudnych sytuacjach życiowych.
Serdeczne podziękowania dla :
 • wszystkich wolontariuszy za poświęcony czas i bezinteresowną pracę,
 •  ofiarodawców, którzy nie przeszli obojętnie obok wystawionych koszy,
 •  kierownictwa i pracowników sklepu Biedronka za zrozumienie i przychylność w przeprowadzeniu akcji.

Bóg zapłać!!!


XV ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI  „TAK POMAGAM”

 

Parafialny Zespół Caritas już po raz 10 włącza się w ogólnopolską akcję Zbiórka Żywności  Caritas.

Zbiórka odbędzie się w dniach 7 i 8 grudnia 2018r. w sklepie Biedronka w Pieckach. Zebrana żywność zostanie przekazana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych- głównie starszym, samotnym, chorym.

 Prosimy o wsparcie, ofiarność i dobre serce.


 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

więcej o programie prosimy przeczytać w linku:

 PROGRAM-OPERACYJNY-POMOC-YWNOCIOWA-2018-2.pdf 

PODZIĘKOWANIA ZA AKCJĘ ZNICZ

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej  w Pieckach składa serdeczne podziękowania dla wolontariuszy zaangażowanych w dniach 27-28.10.2018r. i  01-02.11.2018r.  w akcję sprzedaży zniczy, z której dochód przeznaczony został na wakacyjny wyjazd ministrantów.

Podziękowania za pomoc, zaangażowanie  i poświęcony czas kierujemy do: Joanny Brzostek, Ariki Brzostek, Agaty Prętkiewicz, Macieja Mieszała, Wiktorii Bazarewicz, Dominiki Cieszyńskiej, Letycji Kołodziej, Jakuba Domian, Łucji Kołpak i Marty Giers.

Serdecznie dziękujemy także wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję, kupując znicze u naszych wolontariuszy.      


 

,,AKCJA ZNICZ"

Parafialny Zespół Caritas w tym roku rozprowadzać będzie znicze, zaczynamy już przed 1 listopada. Zachęcamy wszystkich, do zakupu zniczy, dochody ze sprzedaż będą przeznaczone na wakacyjny wyjazd dla ministrantów.

Z góry wszystkim bardzo dziękujemy za okazane wsparcie tej akcji.


 

NFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ 2014-2020 Z CARITAS


Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach przy współpracy z Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie  realizować będzie  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 -Podprogram 2018 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym.

Podprogram 2018  trwać będzie do 30 czerwca 2019r. i dotyczyć będzie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób potrzebujących,  których dochód nie przekracza:   

 •  1056 zł dla osoby w rodzinie
 •  1402 zł dla osoby samotnej .


Osoby, które chciałyby skorzystać z tej pomocy proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w GOPS w Pieckach celem złożenia oświadczenia o dochodach i uzyskania skierowania.

 Szczegółowe informacje nt Programu można uzyskać u członków Parafialnego Zespołu Caritas m.in. u:

- Agnieszki Mieszała  Tel. 782 168 419
- Justyny Bzury – Niksa Tel. 507 238 946

OGNISKO DLA DZIECI

 

W dniu 1 września 2018r. Parafialny Zespół Caritas w Pieckach zorganizował dla dzieci kolonijnych, ich znajomych  i dzieci ze Szklarni – ognisko . Oprócz pieczenia kiełbasek, słodkości w tym  waty cukrowej  miała miejsce wspólna zabawa, gry i konkursy. W tym dniu bawiło się z nami 40 dzieci.
      Ognisko już tradycyjnie odbyło się w Szklarni.

Upominek na rozpoczęcie roku szkolnego
W tym roku również Parafialny Zespół Caritas przygotował dla dzieci upominek na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019.

 Każde dziecko, które w niedzielę 02.09.2017r. było w kościele,  po mszy św.  otrzymało kolorowe bloki.

 Wszystkim uczniom a szczególnie tym najmłodszym rozpoczynającym swoją przygodę ze szkoła życzymy sukcesów , rozwoju własnych uzdolnień i wiele radości !!! 

 


 

WYPOCZYNEK LETNI Z CARITAS 2018

W tym roku 2018 w terminie 16.07-25.07.2018r. 14 dzieci z naszej parafii miały możliwość wypoczynku letniego we Fromborku. Tradycyjnie kolonie letnie organizowane były przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Dzieci wypoczywały w Niepublicznym Schronisku Młodzieżowym Caritas na ul. Krasickiego 6. Po raz kolejny kolonie były połączone z dziećmi  z sąsiedzkiej Parafii bł.Rafała Kalinowskiego w Mrągowie-była to okazja do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

Wśród zapewnionych atrakcji były m.in.: spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej, zwiedzanie zabytków Fromborka, wizyta w Urzędzie Miasta i spotkanie z Panią Burmistrz, plażowanie, dyskoteki, wycieczka do Szymbarka, zwiedzanie Parku Miniatur, gry, zabawy, konkursy, rejs statkiem……i wiele innych, w tym występ Alibabek, odwiedziny ks. Proboszcza z Mrągowa..

Pomimo tego, iż część dzieci chorowało, wszyscy bawili się i korzystali z możliwości kolonijnych i uśmiechnięci wrócili do domów.


 

DZIEŃ DZIECKA

Po raz VI dn. 03.06.2018r. Parafialny Zespół Caritas w partnerstwie z Rada Sołecką Piecki, Zarządem Osiedla 35- lecia PRL, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz”zorganizował Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci. Na ten wyjatkowy dzień przygotowano mnóstwo niespodzianek i atrakcji dla najmłodszych. W tym roku , tak jak i w latach  ubiegłych zapewnione były: dmuchana zjeżdżalnia z placem zabaw, foto budka, malowanie buziek,pokaz i przejażdżka ze strażakami, wielkie bańki mydlane, balony modelowane oraz grill z kiełbaskami, słodkie ciasta z domowych wypieków, wata cukrowa, popcorn i lody. Każdy-mały czy duży- mógł znaleźć coś dla siebie i wziąć udział w zabawach integracyjnych oraz konkursach prowadzonych przez animatora w Kubusiowym stroju.

Tak wspaniały i niezapomniany DZIEŃ DZIECKA udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu wielu osób a także ofiarności niezawodnych sponsorów, którzy po raz kolejny wsparli naszą inicjatywę.

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania partnerom, sponsorom  ( za przekazane środki finansowe, upominki, słodycze, ciasta) i wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc.


 

Program „Na codzienne zakupy”

Parafialny Zespół Caritas w Pieckach przy  współpracy z Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie z początkiem miesiąca marca 2018r.  przystąpił do realizacji Programu „Na codzienne zakupy” . Pozyskano  dla 7 seniorów z naszej Parafii- w wieku powyżej 60 lat specjalne  karty Caritas  na comiesięczne zakupy ( żywność, środki chemiczne) w sklepie  BIEDRONKA o wartości doładowania 200 zł . Wybrani seniorzy musieli spełniać przesłanki do uzyskania ww. pomocy, w tym posiadanie dochodu netto nieprzekraczającego  1300 zł.

Program zakłada również aktywizację społeczną dla osób korzystających z pomocy, które w najbliższych miesiącach będą również realizowane w ramach tzw działań towarzyszących.

Program „Na codzienne zakupy” realizowany jest w okresie od 15 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. przez Caritas Polska we współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A

 


 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli,

którzy  włączyli się w XIV ZbiórkęŻywności w ramach Ogólnopolskiej Akcji Caritas„Tak, pomagam” .

Zbiórka żywności została przeprowadzona w dniach 9 i 10 marca 2018r. w sklepie Biedronka w Pieckach. Zebrano 485 kg żywności, która  zostanie przekazana  w szczególności osobom starszym, samotnym , niepełnosprawnym, chorym,  jak też rodzinom znajdującym się                 w trudnych sytuacjach życiowych.

Serdeczne podziękowania dla :

 •  wszystkich wolontariuszy za poświęcony czas i bezinteresowną pracę,
 • ofiarodawców, którzy nie przeszli obojętnie obok wystawionych koszy,
 • kierownictwa i pracowników sklepu Biedronka za zrozumienie i przychylność w przeprowadzeniu akcji.

                                                                                                                                                                           Bóg zapłać!!!


 

XIV  ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS „TAK POMAGAM”

 

Parafialny Zespół Caritas po raz dziewiąty włącza się w ogólnopolską  akcję Zbiórka Żywności Caritas.

Zbiórka  odbędzie się w dniach 9 i 10 marca 2018 roku w sklepieBiedronka w Pieckach.

Zebrana żywność zostanie przekazana osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych głównie starszym, samotnym, chorym...

Prosimy o wsparcie, ofiarność i dobre serce.


 

INFORMACJA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Z CARITAS W RAMACH POPŻ 2014-2020 – PODPROGRAM 2017

 

Parafia  pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie realizować  warsztaty w ramach działań towarzyszących dla beneficjentów Podprogramu 2017 tj. osób otrzymujących produkty żywnościowe z Caritas Olsztyn.

     Warsztaty przeprowadzone zostaną przez przedstawicieli Caritas Archidiecezji  Warmińskiej w dniu 21.02.2018r.( tj. środa) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pieckachul. Zwycięstwa 20/4 w godzinach 15-17 i dotyczyć będą tematyki zasad zdrowego odżywiania i  przeciwdziałania marnotrawienia żywności.

     Jednocześnie informujemy, iż realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej.


 

O g ł o s z e n i e
Parafialnego Zespołu Caritas

Wielkimi krokami rusza akcja rozliczania PIT a tym samym przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2017. W tym miejscu po raz kolejny zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli – pracujących jak też rencistów czy emerytów- o przekazanie swojego 1% podatku na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
Środki pozyskane dzięki wpłatom 1% podatku przeznaczymy tak jak i w latach ubiegłych na dofinansowanie KOLONI LETNICH dzieci z naszej parafii czy innych działań jak np. DZIEŃ DZIECKA.
Osobom, które zdecydują się wesprzeć nasze działania
i przekażą nam swój 1% podatku, oferujemy bezpłatne wypełnienie PIT, przesłanie go drogą elektroniczną, czy też złożenie w Urzędzie Skarbowym w Punkcie Obsługi Podatnika w Mrągowie.
Szczegółowe informacje dotyczące przekazania 1% podatku,u Kierownik Parafialnego Zespołu Caritas – Agnieszki Mieszała ( tel. 782 168 419 ) jak również Justyny Bzura-Niksa ( tel.507 238 946)
i w kancelarii parafialnej.

Przekaż swój 1% podatku
na nasz Parafialny
Zespół Caritas

KRS 0000 245 507

z dopiskiem
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii M.B. Różańcowej w Pieckach

Najnowsze zdjęcia

Aktualności