2016


 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

2016

Parafialny  Zespół Caritas przeprowadził  w 2016r.  następujące akcje:

 • 1% - styczeń- kwiecień- pozyskano 1300zł ( z  przeznaczeniem na kolonie 2017) – pieniądze na koncie Caritas Olsztyn
 • PROGRAM „SKRZYDŁA”- programem objęto  2 uczniów – uzyskano dla nich pomoc finansową w łącznej wysokości 2920 zł przeznaczone na zakup art. szkolnych, odzieży itp.
 • X  i XI ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS : marzec- grudzień – przeprowadzone w sklepie Biedronka, zebrano łącznie 1016 kg żywności,  którą przekazano 145 rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
 • PALMY WIELKANOCNE – dochód w kwocie 1940 zł, na materiały wydano 240 zł
 • DZIEŃ DZIECKA – dla wszystkich dzieci z parafii- zorganizowany przy współpracy z Zarządem Osiedla 35-lecia PRL, Radą Sołecką Sołectwa Piecki i Domem Kultury GOKSiR Piecki -  pozyskano środki finansowe w kwocie 3950 zł, dary rzeczowe na kwotę  około 1400zł, wydatkowano 2485 zł
 • KOLONIE LETNIE – zorganizowane dla 15 dzieci we Fromborku- łączny koszt kolonii to kwota 2740 zł
 • TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU   pozyskano artykuły szkolne na kwotę około 500 zł – przekazano 11 plecaków z wyposażeniem dla 11 dzieci
 • UPOMINEK NA NOWY ROK SZKOLNY-  zakupiono artykuły szkolne dla dzieci  na kwotę 140zł
 • OGNISKO DLA DZIECI -  zorganizowane dla ponad 50 dzieci, w tym wolontariuszy- koszt ogniska- 150 zł
 • OPŁATEK WIGILIJNY – pozyskano kwotę 1400 zł od księdza proboszcza z przeznaczeniem na zakup słodyczy do świątecznych paczek dla dzieci
 • PACZKI DLA DZIECI – przygotowano 255 paczek  i  zorganizowano wspólne śpiewanie pastorałek  z Mikołajem po pasterce dla dzieci
 • SIANKO NA STÓŁ WIGILIJNY – przygotowano i rozprowadzono 70 woreczków z siankiem, pozyskano  kwotę 110 zł
 • POMOC ŻYWNOŚCIOWA- PODPROGRAM 2016 – programem objęte są 34 rodziny- program będzie realizowany do kwietnia 2017r.

 

Środki finansowe na działania w 2016 roku- 10 700 zł

Wydatkowano  7 900 zł

Pozostało 2 800 zł , w tym  1 300 zł  z 1 %- na koncie Caritas Olsztyn

 

**************************************************************

         Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w w/w. działania  wszystkim członkom Zespołu, przyjaciołom i  wolontariuszom  jak również wszystkim ofiarodawcom za wsparcie, wrażliwość, modlitwę i dobre słowo.

Serdeczne Bóg zapłać za pomoc i ofiarność.

 


 

 

AKCJE GRUDNIOWE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

          To już kolejny rok, kiedy członkowie Parafialnego Zespołu Caritas mieli w miesiącu grudniu kilka akcji do zrealizowania. Dzięki pomocy wolontariuszy i wielu zaprzyjaźnionych ludzi udało się je przeprowadzić. Sam początek Adwentu to rozpoczęcie akcji-OPŁATEK. Przy pomocy ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój rodzinny czas- opłatek wigilijny jest rozprowadzany po wszystkich miejscowościach czy ulicach, naszej parafii. W dniach 9 i 10 grudnia prowadzona była akcja Zbiórki Żywności w sklepie Biedronka. W godzinach 7- 19 wolontariusze pełnili dyżury przy rozdawaniu ulotek i zachęcaniu do włączenia się w akcję a także dziękowali za darowane produkty. Zbiórka żywności za każdym razem wiąże się z wcześniejszym ustalaniem grafiku dyżurów, pozyskiwaniem nowych wolontariuszy, przygotowywaniem materiałów takich jak ulotki czy identyfikatory. A potem? Przy pomocy pracowników socjalnych GOPS Piecki przygotowywana jest lista osób, rodzin potrzebujących w tym roku byli to głównie samotni, starsi, schorowani, niepełnosprawni ludzie, ale też bezdomni, rodziny borykające się z chorobą nowotworową, rodziny niepełne, również wielodzietne. Pomoc trafiła do ponad 70 domów. Pamiętaliśmy również o akcji -sianko na stół wigilijny- udało się nam przygotować 70 woreczków z siankiem, zostały one rozprowadzone głównie w czasie rekolekcji adwentowych. Kolejnym zadaniem były paczki dla dzieci. Z pozyskanych od księdza proboszcza pieniędzy za rozprowadzanie opłatków – zakupione zostały słodycze a z nich przygotowano 255 słodkich paczuszek. Po pasterce wszystkie dzieci, które były na mszy świętej, po wspólnym śpiewaniu pastorałek z Mikołajem-otrzymały słodki upominek. Paczuszki były też rozdawane w I i II dzień Świąt. Cieszymy się, że udało się nam wywołać uśmiech i radość dzieci. Miesiąc grudzień jest dla nas wyjątkowo pracowity, dużo się dzieje, każdy z nas ma swoja pracę, rodzinę, zobowiązania, jest to też czas przygotowań do Świąt- a jednak udaje się nam i tu .. Wspólnie daliśmy radę - po raz kolejny !!! Dziękuję wszystkim członkom PZC za pracowity rok 2016, wszystkim wolontariuszom ( tym małym i dużym) i wszystkim ludziom dobrej woli – za to, że są z nami.

Kierownik PZC
Agnieszka Mieszała

 

Zapraszamy do galerii

 

 


 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

 

  składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy  włączyli się w XI Zbiórkę Żywności w ramach

Ogólnopolskiej Akcji Caritas

„Tak, pomagam” .

Zbiórka żywności została przeprowadzona w dniach 9  i 10 grudnia 2016r. w sklepie Biedronka w Pieckach. Zebrano 506 kg żywności,która  zostanie przekazana  w szczególności osobom starszym, samotnym , niepełnosprawnym, chorym,  jak też rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Serdeczne podziękowania dla :

 • wszystkich wolontariuszy za poświęcony czas i bezinteresowną pracę,
 •  ofiarodawców, którzy nie przeszli obojętnie obok wystawionych koszy,
 • kierownictwa i pracowników sklepu Biedronka za zrozumienie i przychylność w przeprowadzeniu akcji.

 

    ,,Dziec­ko jest chodzącym cu­dem,
    je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym."
Phil Bosmans

Znalezione obrazy dla zapytania słońce rysunek

KOLONIE LETNIE Z CARITAS

 

            W dniach  23 lipca- 1 sierpnia 2016r.  - 15 dzieci, uczniów szkoły podstawowej, wyjechało na kolonie letnie do Fromborka. Wypoczynek letni zorganizowany został przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Nasze dzieci wraz z opiekunem kolonijnym tj. członkiem Parafialnego Zespołu Caritas P.Agnieszką Wasyk wypoczywali w Niepublicznym Schronisku Młodzieżowym Caritas- w tym roku razem z dziećmi z parafii św. Rafała Kalinowskiego z Mrągowa.

W czasie swojego pobytu we Fromborku zapewniono wiele atrakcji, w tym: zwiedzanie miasta Frombork, spotkanie z przedstawicielami straży granicznej, harcerzami, zwiedzanie Katedry, Muzeum Ducha Św., Wieży Kopernika, Planetarium, wycieczka autokarowa do Gdańska a ponadto: gry, zabawy, konkursy, wernisaż, zabawy na plaży i wiele, innych..

Rekrutacja uczestników na kolonie letnie przeprowadzona została już w miesiącu maju. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas przy współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach wytypowali  dzieci z rodzin borykających się z wieloma problemami: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, rodziny niepełnej.

            Wyjazd  na kolonie odbył się w miłej i słodkiej atmosferze. Każde dziecko na czas podróży otrzymało od Parafialnego Zespołu Caritas słodki upominek.

 


 

UNIA EUROPEJSKA- EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJACYM

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Caritas Polskapo raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

 • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

- ośrodki pomocy społecznej,

- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r.,  dystrybuowanebyły artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400  paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.

 

 


,,Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada,

ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

                                                                                                                        Jan Paweł II        

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowenaszego ,,Dnia Dziecka”, który odbył się w Pieckachdnia 5 czerwca 2016r.

Dzięki dotacji, którą otrzymaliśmy impreza miała dużo atrakcji bezpłatnych dla dzieci młodszych i starszych oraz ciekawą część artystyczną .

Dzieci mogły skorzystać tego dnia ze zjeżdżalni, basenu z piłeczkami,brać udział w wielu konkurencjach ruchowych, konkursie plastycznym.

Wszyscy przybyli goście mogli zasmakować przepyszne ciasta pieczone przez rodziców, kiełbaski z grilla, watę cukrową, napoje i lody.

Otrzymaną dotację traktujemy jako wyraz poparcianaszej pracy, a także motywację do dalszegowspólnego działania.

                                                                                                                  Organizatorzy


 

DZIEŃ DZIECKA

Z PARAFIALNYM ZESPOŁEM CARITAS PO RAZ CZWARTY

 

           W dniu 5 czerwca 2016r. na placu między Kościołem a Ośrodkiem Zdrowia SANUS – Parafialny Zespól Caritas  wraz z Zarządem Osiedla 35-lecia PRL, Radą Sołecką Sołectwa Piecki i Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji „PEGAZ” zorganizowali ( już po raz czwarty) DZIEŃ DZIECKA dla wszystkich dzieci.

Tradycyjnie były dmuchańce, kącik malowania buziek, grill z kiełbaskami, słodkie ciasta i napoje, lody, pyszna  wata cukrowa – oczywiście, jaka w latach ubiegłych, wszystko za darmo. Nie zabrakło także wielkich baniek mydlanych, bryczki konnej, pokazu straży pożarnej. 

Tego dnia, każdy mógł znaleźć dla siebie  coś ciekawego. Oprócz gier i zabaw z nagrodami była możliwość obejrzenia pokazu tańców i wysłuchania występów wokalnych młodych pieckowskich talentów ale też goszczącego zespołu dziewcząt   z Kaliningradu.

Do przygotowania tak wyjątkowej i z pewnością niezapomnianej dla wielu dzieci zabawy przyczyniło się wielu wspaniałych ludzi. W tym miejscu  w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas  składam serdeczne podziękowania współorganizatorom, sponsorom finansowym i rzeczowym ( za upominki, słodycze, upieczone ciasto…), wolontariuszom za poświęcony czas        i zaangażowanie każdej osobie, która tego dnia z nami pracowała.  

Wszystkim serdeczne Bóg zapłać. 


Parafialny Zespół Caritas

składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, dzięki którym tegoroczny Dzień Dziecka był tak urozmaicony i wyjątkowy.

Podziękowania za:

 • Wsparcie finansowe:

Urząd Gminy Piecki , Falco Mazurkiewicz Gwiazda sp.j., Nadleśnictwo Strzałowo, Przychodnia „Sanus”- Joanna i Wojciech Żbikowscy, Stacja pojazdów, skup samochodów, makulatury, złomu – Sebastian Majewski, Węgiel, złom, nawozy – Krzysztof Samoraj – Mrągowo, Fricke – Maszyny rolnicze – Mrągowo, Firma usługowo- handlowa – Alina, Marcin Kręć – Piecki, Apteka Słoneczna  Piecki, , Eko trans – Joanna, Kazimierz Ejzemberg – Piecki , Renata i Jacek Minkiewicz, Agnieszka Kamińska

 • słodkości , upominki, ciasta

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Technet” – Monika Mankiewicz, Super Apteka, Bank Spółdzielczy, Monika Bijaczewska, Katarzyna Swat, Agnieszka Kurczewska, Krystyna Rogowska- Lebiedź, Monika Łachacz, Joanna Mazur, Mieszkańcy Brejdyn,  Grupa Iskierka Nadziei , Piekarnia- Cukiernia Szabelski, Ewa i  Adam Jaroszewicz, Katarzyna    i Karol Marek, Elżbieta Dawid, Jacek Syrowik, Katarzyna Skorupska, Karolina Bystra Marzena i Andrzej Balcerczyk, Karolina Kamińska, Monika Lis, Teresa Dworczak, Teresa Walendziewska, Marta Majkut, Marzena Machnowska, Danuta Zielińska, Bożena Dworczak, Barbara Grzeszczyk, Bożena Biegaj, Milena Banach, Magdalena i Damian Nadstawny,

 • pomoc i zaangażowanie wolontariuszom:

Karolina Kawałek, Karolina Adamowicz, Iwona Rudnicka, Dorota Kołodziej, Monika Bijaczewska- za malowanie buziek

Justyna Giers, Agata Prętkiewicz, Marta Giers, Ola Kostyła, Letycja Kołodziej, Dominika Cieszyńska, Gabrysia Mrówka, Maciej Mieszała, Dawid Krupiński, Patrycja Wasyk, Paweł Jabkowski, Robert Niksa,

Jan Majewski, Krystyna Komuda, Alina Domian, Jacek  i Iwona Syrowik,  Maciej Kwiatkowski,  ks. Mariusz, Dawid Bijaczewski,  Andrzej Marzewski, Ochotnicza Straż Pożarna Piecki, Emilia i Seweryn Bobińscy

Serdecznie dziękujemy także, tym którzy chcieli zostać anonimowi.

Podziękowania  kierujemy również do współorganizatorów: Rady Sołeckiej Sołectwa Piecki, Zarządu Os. 35-lecia PRL , Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” Piecki.

                                                     Wszystkim serdeczne   BÓG ZAPŁAĆ !!!


 

Ogłoszenie

W  niedzielę 13 i 20 marca 2016r. możliwość nabycia palm wielkanocnych u Parafialnego Zespołu Caritas (po każdej mszy św.)

 


 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

 

składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy  włączyli się w X Zbiórkę Żywności w ramach Ogólnopolskiej Akcji Caritas

„Tak, pomagam” .

Zbiórka żywności została przeprowadzona w dniach 4 i 5 marca 2016r. w sklepie Biedronka w Pieckach.

Zebrana żywność zostanie przekazana rodzinom potrzebującym z naszej parafii.

Serdeczne podziękowania dla :

 •  wszystkich wolontariuszy za poświecony czas i bezinteresowną pracę,
 • ofiarodawców, którzy nie przeszli obojętnie obok wystawionych koszy,
 • kierownictwa i pracowników sklepu Biedronka za zrozumienie i przychylność w przeprowadzeniu akcji.

 


 

X ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS

„TAK POMAGAM”

 

Parafialny Zespół Caritas po raz piąty włącza się w  akcję Zbiórka Żywności Caritas. Zbiórka  odbędzie się w dniach 4 i 5 marca  2016 r. w sklepie Biedronka w Pieckach.

Podczas wielkanocnej zbiórki   wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia. Zbierać będziemy artykuły takie jak: cukier, mleko, mąka, makaron, ryż, herbata, słodycze dla najmłodszych oraz konserwy mięsne i rybne, które w dalszej kolejności zostaną przekazane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Prosimy kolejny raz o  wsparcie, ofiarność i dobre serce podczas tegorocznej  wielkanocnej zbiórki żywności.


 

Przekaż swój 1 % podatku na  nasz  Parafialny Zespół Caritas

0000 245 507

Rozpoczęliśmy akcję 1 % na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Kolejny już raz  rozprowadzamy karteczki  z numerem KRS – dostępne są na stoliku w przedsionku kościoła, pomagamy w wypełnianiu PIT.

Wszystkim osobom , które przekazały czy też przekażą swój 1% podatku na PZC w Pieckach-serdecznie dziękujemy.

 

Najnowsze zdjęcia

Aktualności