PZC


CARITAS znaczy miłość –
miłość bratnią, akceptującą, wspierającą, podnoszącą…

Czym jest Parafialny Zespół Caritas?

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw     i zadań stawianych przez Caritas Diecezjalną oraz zadań pojawiających się     w społeczności parafialnej.

Parafialny – zakorzeniony w parafii, realizuje jej misję, w której zawiera się wyraźnie działalność charytatywna. PZC jest ściśle związany z osobą proboszcza, który „pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, (…) powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. (…) Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców, oraz przeżywających szczególne trudności” (kan. 529 §1). PZC jest jednym z narzędzi, które pomagają w wypełnianiu kanonicznych obowiązków proboszcza.

Zespół – jest wspólnotą we wspólnocie parafialnej, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

Caritas -  PZC działa w strukturze parafii i korzysta z jej osobowości prawnej. Na podstawie porozumienia z Caritas Diecezjalną, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań.

*****************************************************************

16 listopada 2015r. Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej Ks. Paweł Zięba zatwierdził na prośbę Księdza Proboszcza Eugeniusza Piapała Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach w składzie:

 1. Ks. Eugeniusz Pipała                  
 2. Agnieszka Mieszała                     
 3. Justyna Bzura- Niksa                  
 4. Magdalena Półtorak                     
 5. Maria Jarczewska                       
 6. Agnieszka Wasyk                        
 7. Agnieszka Krupińska                   
 8. Piotr Domian                                
 9. Izabela Kozyra- Cybulska           

Spośród wyżej wymienionych osób  wyłoniony został 4-osobowy Zarząd, w skład którego wchodzą:

 • Ks. Eugeniusz Pipała                   - przewodniczący
 • Agnieszka Mieszała                     - kierownik
 • Magdalena Półtorak                     - skarbnik
 • Justyna Bzura- Niksa                   - sekretarz/ obsługa strony Internetowej


Sporządziła:
Justyna Bzura- NiksaParafialny Zespół Caritas przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Pieckach  został zatwierdzony   w dniu 9 listopada 2012r. przez  Dyrektora  Archidiecezji Warmińskiej Księdza Pawła Ziębę.

Parafialny Zespół Caritas tworzą następujące osoby:

 1. Ks. Eugeniusz Pipała- Przewodniczący
 2. Agnieszka Mieszała- Kierownik
 3. Marzenna Balcerczyk- Sekretarz
 4. Maria Jarczewska- Skarbnik
 5. Piotr Domian- Członek
 6. Agnieszka Wasyk- Członek
 7. Andrzej Jarczewski- Członek
 8. Agnieszka Krupińska- Członek
 9. Małgorzata Murzyn- Członek

Ponadto osoby aktywnie współpraujacy z PZC : Justyna Bzura-Niksa, Agnieszka i Radosław Ściechowscy,  Magdalena Półtorak, Anna Srebrowska, Anna Śledzik.

Cytaty

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.”
Matka Teresa z Kalkuty

„Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy mieszkają tuż obok nas.”                                                                                                                                                                     Matka Teresa z Kalkuty

„Dawać samego siebie to więcej, niż tylko dawać.”
Matka Teresa z Kalkuty

„Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać.”
Matka Teresa z Kalkuty

„I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.”
Matka Teresa z Kalkuty

„Największym złem jest brak wrażliwości i miłości bliźniego oraz przerażająca obojętność w stosunku do sąsiada żyjącego na marginesie, dotkniętego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, biedą i chorobą.”
Matka Teresa z Kalkuty

„Nie dopuść do tego, by ludzie po spotkaniu z tobą nie odchodzili choć trochę szczęśliwsi.”
Matka Teresa z Kalkuty

„Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości.”
Jan Paweł II

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”
Jan Paweł II

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.”
Stefan Wyszyński

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.”
Stefan Wyszyński

Przygotowała materiał na stronę: Agnieszka Mieszała

Najnowsze zdjęcia

Aktualności