PZC


CARITAS znaczy miłość –
miłość bratnią, akceptującą, wspierającą, podnoszącą…

Czym jest Parafialny Zespół Caritas?

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw     i zadań stawianych przez Caritas Diecezjalną oraz zadań pojawiających się     w społeczności parafialnej.

Parafialny – zakorzeniony w parafii, realizuje jej misję, w której zawiera się wyraźnie działalność charytatywna. PZC jest ściśle związany z osobą proboszcza, który „pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, (…) powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. (…) Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców, oraz przeżywających szczególne trudności” (kan. 529 §1). PZC jest jednym z narzędzi, które pomagają w wypełnianiu kanonicznych obowiązków proboszcza.

Zespół – jest wspólnotą we wspólnocie parafialnej, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

Caritas -  PZC działa w strukturze parafii i korzysta z jej osobowości prawnej. Na podstawie porozumienia z Caritas Diecezjalną, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań.

*****************************************************************

16 listopada 2015r. Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej Ks. Paweł Zięba zatwierdził na prośbę Księdza Proboszcza Eugeniusza Piapała Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach w składzie:

 1. Ks. Eugeniusz Pipała                  
 2. Agnieszka Mieszała                     
 3. Justyna Bzura- Niksa                  
 4. Magdalena Półtorak                     
 5. Maria Jarczewska                       
 6. Agnieszka Wasyk                        
 7. Agnieszka Krupińska                   
 8. Piotr Domian                                
 9. Izabela Kozyra- Cybulska           

Spośród wyżej wymienionych osób  wyłoniony został 4-osobowy Zarząd, w skład którego wchodzą:

 • Ks. Eugeniusz Pipała                   - przewodniczący
 • Agnieszka Mieszała                     - kierownik
 • Magdalena Półtorak                     - skarbnik
 • Justyna Bzura- Niksa                   - sekretarz/ obsługa strony Internetowej


Sporządziła:
Justyna Bzura- NiksaParafialny Zespół Caritas przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Pieckach  został zatwierdzony po raz pierwsz  w dniu 9 listopada 2012r. przez  Dyrektora  Archidiecezji Warmińskiej Księdza Pawła Ziębę.„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.”
Matka Teresa z Kalkuty

Najnowsze zdjęcia

Aktualności