2015


 

 

 

Przekaż swój 1 % podatku na  nasz  Parafialny Zespół Caritas

0000 245 507

Rozpoczęliśmy akcję   1 % na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Kolejny już raz  rozprowadzamy karteczki  z numerem KRS – dostępne są na stoliku w przedsionku kościoła, pomagamy w wypełnianiu PIT.

Wszystkim osobom , które przekazały czy też przekażą swój 1% podatku na PZC w Pieckach-serdecznie dziękujemy.


 

S P R A W O Z D A N I E

 z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w 2015roku

Parafialny Zespół Caritas w 2015r. przeprowadził następujące akcje:

 1. Akcja 1%  .
 2. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2014 .
 3. Akcja jabłka-  styczeń i  listopad .
 4. Zbiórka żywności w sklepie Biedronka – marzec i grudzień- zebrano łącznie 1448 kg żywności-  przekazano 363 osobom.
 5. Palmy wielkanocne.
 6. Dzień Dziecka zorganizowany przy współpracy z Zarządem Osiedla 35-lecia PRL, Sołectwem Piecki i Domem Kultury.
 7. Kolonie letnie dla 16 dzieci we Fromborku.
 8. Ognisko dla wolontariuszy i dla dzieci kolonijnych.
 9. Akcja tornister pełen uśmiechu i upominek na rozpoczęcie roku szkolnego.
 10. Wybory nowego Zarządu .
 11. Akcja opłatek.
 12. Współorganizacja Mikołajkowej zabawy dla dzieci.
 13.  Akcja Siatka Miłosierdzia – pomoc udzielona 14 rodzinom.
 14.  Paczki świąteczne dla dzieci – przygotowano ponad 250 paczek.
 15.  Sianko na stół wigilijny.
 16.  Pomoc rodzinie ukraińskiej.
 17.  Program SKRZYDŁA- dwa dofinansowania rozliczone ( na łączną kwotę 2 940 zł) , kolejne dwa w trakcie realizacji .

Środki finansowe na działania w 2015r. ( bez SKRZYDEŁ)  to kwota - 10 130 zł, w tym pozostałe z 2014r. – 2 130 zł, pozyskane w 2015r. – 8 000 zł (  w tym 1%  - 1067 zł).

Wydatkowano- 8 160 zł

Pozostało – 1 970 zł.

                                  **********************************

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas składa serdeczne podziękowania  za współpracę i zaangażowanie w ww. akcje wszystkim członkom Zespołu, sympatykom  i wolontariuszom ( w tym młodzieży z Zespołu Szkół w Pieckach) jak również wszystkim ofiarodawcom za wsparcie materialne, modlitwę i dobre słowo.

                                                                                              B Ó G    Z A P Ł A Ć


Paczki świąteczne dla dzieci 2015

             To już tradycja, że PZC przygotowuje słodkie paczuszki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia ( ponad 250 sztuk).  Pierwsze paczuszki zostały rozdane  w kościele po pasterce przewidzianej dla dzieci, kolejne w pierwszy i drugi dzień świąt po każdej mszy świętej. W tym roku , po pasterce, w towarzystwie Mikołaja grającego kolędę na skrzypcach  pojawiły się  dwie  Panie Mikołajowe – taka niespodzianka dla dzieci :).

 

12

 


 

Sianko na stół wigilijny

Parafialny Zespół Caritas przygotował  również w tym roku sianko na stół wigilijny, które rozprowadzane było w niedzielę 20.12.2015r. po każdej mszy św. 


 

Pomoc rodzinie ukraińskiej

Przed świętami Bożego Narodzenia Parafialny Zespół Caritas zorganizował pomoc materialną dla rodziny ukraińskiej mieszkającej w naszej parafii.

Z zebranej zbiórki pieniędzy zakupiono artykuły spożywcze i  środki chemiczne.  Pozyskano również kuchenkę mikrofalową – wszystkie te rzeczy zostały przekazane potrzebującej rodzinie jeszcze przed świętami. Przed Sylwestrem natomiast zorganizowano pomoc w naprawie  łóżka dla młodszego dziecka .

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc.

 


 

Piecki, dnia 14 grudnia 2015r.

,,Bądź jak światło,
które wędruje przez noc
i po drodze zapala zagasłe gwiazdy.''
Phil Bosmans

 

Parafialny Zespół Caritas w Pieckach serdecznie dziekuje za pomoc podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Tak Pomagam”,

która przeprowadzona została w dniach 11-12 grudnia 2015r.  w sklepie Biedronka w Pieckach.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

 ,,Jeśli dzięki jakiemuś człowiekowi
 było na ziemi trochę więcej miłości i dobra,
 światła i prawdy, to jego życie miało sens.''
                                              Alfred Delp

 


 

AKCJA OPŁATEK

          Początek ADWENTU  to dla członków i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas w Pieckach  rozpoczęcie kilkudniowej  pracy  nad roznoszeniem opłatków wigilijnych. W tym roku również w zamian za poświęcony czas i zaangażowanie PZC otrzymał od księdza proboszcza środki finansowe na przygotowanie słodkich paczuszek dla dzieci na Święta Bożego Narodzenia.

W tym roku w akcję rozprowadzania opłatków włączyły się nowe osoby. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.


 

                                       MIKOŁAJKOWA ZABAWA DLA DZIECI

               Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas wspólnie z Zarządem Osiedla 35-lecia PRL, Sołectwem Piecki i Rodzicami  przygotowali w dniu 5 grudnia 2015r. /sobota/ zabawę Mikołajową dla dzieci. Zabawa odbyła się w domu weselnym Rezydencja w Pieckach u Państwa Marioli i Bogdana Kołpak.

             Tego dnia nasze dzieci miały okazję przy dźwięku kolęd napisać list do św. Mikołaja, przygotować  świąteczne ozdoby , którymi ozdobiły choinkę. Była okazja na przejażdżkę wozem strażackim i kładem, na gry i zabawy z Mikołajem i Mikołajową. Nie zabrakło też słodkości i niespodzianek, jak chociażby pamiątkowe zdjęcie z fotobudki  :).

           Ten dzień dla wielu naszych pociech na długo zostanie  w pamięci- atrakcji i uśmiechu nie brakowało.

           Serdeczne podziękowania dla wszystkich , którzy przyczynili się do przygotowania  Mikołajkowej Imprezy dla dzieci.

 


 OGŁOSZENIE

Z "Siatką" po miłosierdzie

U progu Roku Miłosierdzia -  Parafialny Zespół Caritas pragnie zachęcić do wspólnego włączenia  się w nową  akcję organizowaną przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej –

Siatka Miłosierdzia.
Chcemy podzielić się produktami żywnościowymi z najbardziej potrzebującymi w naszej parafii.

Jak to zrobić? To proste: odbieramy papierową siatkę  z kancelarii parafialnej, wypełniamy  trwałymi artykułami żywnościowymi lub chemicznymi i oddajemy  z powrotem do parafii, w której zebrane artykuły zostaną rozdysponowane wśród najuboższych mieszkańców.

Oprócz zapisanego  w niebie dobrego uczynku , osoba wypełniająca siatkę,  jeśli zdecyduje się przekazać nam swoje dane osobowe, weźmiesz udział w losowaniu pielgrzymki .

Mamy 20 siatek – a może Ty wypełnisz siatkę miłosierdzia?

Hasłem akcji jest fragment z Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

 


 

IX ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK POMAGAM”

          Parafialny Zespół Caritas po raz czwarty włącza się w  akcję Zbiórka Żywności Caritas . Zbiórka  odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia 2015 roku w sklepie Biedronka w Pieckach.

          Podczas bożonarodzeniowej zbiórki wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia. Zbierać będziemy artykuły takie jak: cukier, mleko, mąka, makaron, ryż, herbata, słodycze dla najmłodszych oraz konserwy mięsne i rybne, które w dalszej kolejności zostaną przekazane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

           Prosimy raz jeszcze o wsparcie, ofiarność i dobre serce podczas tegorocznej  bożonarodzeniowej zbiórki żywności.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


       

O g n i s k o    d l a    d z i e c i    k o l o n i j n y c h

             W dniu 12 września 2015r. Parafialny Zespół Caritas w Pieckach zorganizował dla dzieci kolonijnych / 2013, 2014, 2015/ i nie tylko – ognisko . Oprócz pieczenia kiełbasek i słodkości miała miejsce wspólna zabawa, rozgrywki, śpiew przy gitarze.      Miłą niespodzianką dla wszystkich była obecność naszego wikariusza –księdza Mariusza, jak  również przyjazd zaprzyjaźnionego z dzieciakami/ szczególnie turnusu 2013 i 2014/ kleryka Łukasz Ocalewskiego – opiekuna kolonijnego. W tym dniu bawiło się z nami 40 dzieci.

 

Na zadane pytanie „Co dziś najbardziej Ci się podobało? Zuzia i Dominik odpowiedzieli „Wszystko”….

 


U P O M I N E K    N A    N O W Y    R O K    S Z K O L N Y

 

        Członkowi Parafialnego Zespołu Caritas w Pieckach w niedziele 6 września br. po każdej mszy św. obdarowywali dzieci /małe i duże/  upominkiem z okazji rozpoczętego roku szkolnego. Dla każdego –coś przydatnego i kolorowego- zeszyt, linijka, długopis, czy ołówek, gumka do ścierania- taki symboliczny drobiazg do szkoły.

  Mała rzecz-a cieszy……

 


 

T O R N I S T E R   P E Ł E N    U Ś M I E C H U

 

            W miesiącu sierpniu 2015r. Parafialny Zespół Caritas w Pieckach  włączył się w akcje  CARITAS POLSKA- Tornister Pełen Uśmiechu. Pozyskano  z Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie 5 plecaków szkolnych, które udało się wyposażyć w artykuły szkole tj. zeszyty, kredki, mazaki, długopisy i ołówki / a także cos słodkiego/ i przekazać dzieciom pochodzącym z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

 


 

KOLONIE LETNIE Z CARITAS – po raz trzeci –

W dniu 22 lipca 2015r. 15 dzieci z naszej parafii wyjechało na10-dniowy  wypoczynek letni organizowany przez CaritasArchidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Nasze dzieci  wypoczywają w Niepublicznym Schronisku Młodzieżowym Caritas we Fromborku wraz z dziećmi z Parafii p.w.św. Wojciecha w Tyrowie . Jednym z opiekunów kolonijnych na turnusie  jest członkini  Parafialnego Zespołu Caritas w Pieckach - P. Agnieszka Wasyk. 

Wśród zapewnionych atrakcji w programie kolonii znajduje się: wycieczka autokarowa do Gdańska, zwiedzanie miasta Fromborka-  poznawanie jego historii, spotkanie z przedstawicielem policji  i służby celnej, powitanie Bałtyku, kąpiel w morzu i plażowanie,  spartakiada kolonijna, „Show must go on” – wieczór gier i zabaw, konkursy plastyczne, dyskoteki, ogniska….

W dniu wyjazdu każde dziecko otrzymało od Parafialnego Zespołu Caritas  słodką paczuszkę  z życzeniami WSPANIAŁEGO I RADOSNEGO WYPOCZYWANIA :)

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas już w miesiącu maju br. przeprowadzili rekrutację uczestników na wypoczynek letni przy współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach , gdyż  dzieci typowane były m.in. z rodzin wielodzietnych, z problemami bezrobocia, długotrwałych chorób, niepełnosprawności, niepełnych,.

 


 

Parafialny Zespół Caritas  - w o l o n t a r i u s z o m ….

            W dniu 17 czerwca 2015r. Parafialny Zespół Caritas w Pieckach zorganizował spotkanie z wolontariuszami , gł. młodzieżą ze Szkolnych Kół Caritas Zespołu Szkół w Pieckach, włączającymi się w akcje Caritas. Każdy otrzymał dyplom z podziękowaniem za zaangażowanie i pomoc a następnie zaproszenie na wspólne ognisko, które odbyło się w dniu 8 lipca br. Oprócz pieczenia kiełbasek nie zabrakło muzyki, wspólnej zabawy i  słodkości.

Wszystkim wolontariuszom jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania.

 


DZIEŃ DZIECKA Z PARAFIALNYM ZESPOŁEM CARITAS W PIECKACH

            W dniu 6 czerwca 2015r. Parafialny Zespół Caritas w Pieckach, przy współpracy z Zarządem Osiedla 35-lecia PRL, Radą Sołecką Sołectwa Piecki i GOKSiR „Pegaz” już po raz trzeci zorganizował Dzień Dziecka dla naszych pociech. Cała zabawa odbywała się w Amfiteatrze w Pieckach, w godzinach 13-17.

            Dzięki ofiarności i wsparciu wielu ludzi dobrej woli, możliwe było zorganizowanie licznych atrakcji i niespodzianek dla dzieci i ich rodzin. Każde dziecko - małe, czy duże mogło znaleźć dla siebie coś interesującego. Wśród oferowanych atrakcji były: występ zespołu tanecznego „Happy Kids ”, występ wokalny Gabrysi Mrówka z piosenką „List do Pana Boga”, zumba, zjeżdżalnia, basen piłeczkowy, trampolina, bryczka konna, pokaz straży pożarnej, malowanie buziek, rodzinny mecz piłki siatkowej, gry i zabawy… Nie zabrakło również pięknej pogody i słodkości: domowe ciasta, owoce, wata cukrowa, lody, popcorn, a także kiełbaski z grilla.

            Na ten dzień pełen uśmiechu, zabawy i podarunków dzieciaki czekały cały rok, a to dzięki temu, że właśnie tego dnia wszystko mają bezpłatnie. Mogły więc bawić się i korzystać z tego, co zostało dla nich przygotowane.

            Tegoroczny Dzień Dziecka nie byłaby tak urozmaicony i kolorowy gdyby nie sponsorzy i ich wielkie serca.

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas dziękują wszystkim i każdemu z osobna-  za wszelką pomoc i życzliwość :

- za wsparcie finansowe i rzeczowe,

- za pomocne ręce w trakcie trwania imprezy, poświęcony czas i zaangażowanie.

Podziękowania kierujemy do:

Urząd Gminy Piecki, Falco Mazurkiewicz sp.j. Olsztyn, P. Magdalena i Marek Grabowscy, Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” Mrągowo, P.Alina Domian, P. Joanna i Wojciech Żbikowscy, P. Izabella i  Zygmunt Ziemba, Nadleśnictwo Strzałowo, P.Marek i Agata Górscy, P.Krzysztof Hanuszewski, P.Teresa Dworczak, P.Antoni Karaś, P.Jan Łuński, P.Krzysztof Brodzik, P.Zbigniew Lubowidzki, P.Marek Szabelski, P.Anna i Mariusz Giers, P. Ewa i Adam  Jaroszewicz, P. Monika Monkiewicz, Super Apteka Piecki, P.Tomasz Panas, P.Karolina Kamińska, P.Emilia i Seweryn Bobińscy, P.Małgorzata i Grzegorz Kogut, P.Maria i Mirosław Nadolny, P.Joanna Ejzemberg, P.Mariola i Bogdan Kołpak, P.Agnieszka i Radosław Pieńkowscy, P.Stanisław Sadłowski, P.Jadwiga Szambelan, P.Jerzy Bonikowski, P.Magdalena Lewkowicz, P.Andrzej Martyniuk, P.Sławomir Prusaczyk, P.Benedykt Krutul, P.Zofia Musiał, P.Małgorzata Piaskowska, P.Wioletta i Zbigniew Paczkowscy, P.Iwona i Krzysztof Rzemińscy, P.Anna Mroczkowska, P.Tadeusz Grabowski, P.Waszczak Marianna, mieszkańcy wsi Brejdyny, P.Agnieszka Pazik, P.Renata Bzura , P.Wojciech Domian, P.Justyna Skorupska, P.Ramona Kordek, P.Monika Lis, P.Ewa Kochanowska, P.Milena Banach , P.Magda Nadstawna, P.Monika , Dorota i Weronika Bijaczewska,  P.Kamila Szczepanek, P.Tadeusz Krasowski, P Agnieszka i Radosław Ściechowscy, P.Karolina Kawałek, P.Karolina Adamowicz, P.Monika Bijaczewska /Bzura/, P.Justyna Giers,P. Dawid Bijaczewski, P. Radosław Chodała, P.Michał Makiewicz , Anna Banach, Agata Prętkiewicz, Marta Giers, Patrycja Wasyk, Robert Niksa, Maciej Mieszała, Gabrysia Mrówka, Kornelia Gers, Oliwia Chylińska, Oliwia Budna…


PALMY WIELKANOCNE 2015

 

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas Piecki, w niedzielę palmową rozprowadzali własnoręcznie robione palmy. Przygotowania trwały kilka tygodni / robione z kwiatów z kolorowej krepiny , z dodatkiem bukszpanu/ . Zrobiono ponad 120 palem- jak się potem okazało- za mało…

Zebrane pieniądze w kwocie 900zł przeznaczone zostały na działania PZC tj. cukierki do koszyka wielkanocnego dla dzieci i  dofinansowanie  pobytu dzieci na koloniach letnich.

W pracę zaangażowali się: Agnieszka Mieszała, Magdalena  i Janina Półtorak, Justyna Bzura-Niksa i Dawid Bijaczewski.


 

AKCJA- ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

13-14 MARZEC 2015

 

W dniach 13- 14 marzec 2015r. Parafialny Zespół Caritas prowadził zbiórkę żywności w sklepie Biedronka w ramach VIII Ogólnopolskiej Żbiórki Żywności TAK POMAGAM. Po raz kolejny do pomocy włączyli się wolontariusze, uczniowie Zespołu Szkół Piecki ze Szkolnych Kół Caritas  ( zorganizowani przez ks. Macieja Burdyńskiego) a także przyjaciele   i sympatycy PZC- łącznie 33 wolontariuszy.

Zebrano 777 kg żywności , którą jeszcze przed świętami przekazano 60 rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach materialno-bytowych .

Serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie : młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas Zespołu Szkół w Pieckach, Justynie Giers, Annie Śledzik, Annie Giers, Dawidowi Bijaczewskiemu , Robertowi Niksa a także pracownikom socjalnych GOPS Piecki za pomoc w rekrutacji osób potrzebujących.

 


 

Przekaż swój 1 % podatku na  nasz  Parafialny Zespół Caritas

Początek roku 2015r, to przede wszystkim akcja -  1 %. Tak jak i w ubiegłym roku, rozprowadzane były karteczki  z numerem KRS  , udzielana była pomoc w wypełnianiu PIT, dzięki czemu pozyskiwano 1% na działania naszego Parafialnego Zespołu Caritas.

Wszystkim osobom , które przekazały swój 1% podatku na PZC w Pieckach-serdecznie dziękujemy.

Oferujemy pomoc w rozliczeniu PIT w kolejnym roku.

Najnowsze zdjęcia

Aktualności