2023


......


 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 2023

Parafialny  Zespół Caritas przeprowadził  w 2023 roku   następujące akcje:

 • 1,5% - w okresie styczeń - kwiecień udzielana była pomoc w postaci rozliczania PIT. W  danym roku  pozyskano kwotę 4 716,80 zł          ( środki zgromadzone są na koncie Caritas Olsztyn).
 • Program „Na codzienne zakupy” - pozyskano dla 12 seniorów znajdujących się w trudnych sytuacjach materialno-bytowych,  pomoc  w postaci kart na zakupy  w sklepie Biedronka  o miesięcznej wartości   185 zł;  program trwał 10 miesięcy. W miesiącu grudniu odbyło się z seniorami spotkanie podsumowujące Program.
 • PALMY WIELKANOCNE- przygotowano i rozprowadzono około 220  palem ręcznie robionych, z czego pozyskano 4500 zł. Prace nad palmami trwały kilka miesięcy, wykonywane zostały przez kilka osób, w tym zarówno przez członków PZC jak i osoby zaprzyjaźnione.  
 • Dzień Dziecka- zorganizowano na placu Ks. Twardowskiego w dniu
  11 czerwca we współpracy z Sołectwem Piecki i Gminnym Ośrodkiem Kultury. W programie tradycyjnie były animacje dla dzieci, zjeżdżalnie, słodki poczęstunek. Koszty związane z Dniem Dziecka zostały poniesione z funduszy Parafialnego Zespołu  Caritas, ze środków zgromadzonych na koncie 1,5% a także dofinansowane przez Sołectwo Piecki.
 • KOLONIE LETNIE – na kolonie Caritas do Mikoszewa  zakwalifikowano 14 dzieci. Odbyły się one w terminie 11-20 lipiec.  Koszty związane z wyjazdem na kolonie zostały pokryte przez rodziców dzieci. Kolonie zorganizowane zostały przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.
 • Wyjazd wakacyjny z młodzieżą do Zakopanego, w miesiącu sierpniu,  
  w czasie którego członkowie Parafialnego Zespołu Caritas pełnili funkcje  wychowawców. Wyjazd został dofinansowany w kwocie 10.000 zł przez Urząd Gminy w Pieckach.
 • Pomoc w trzech  zbiórkach  na  księgę darczyńców, rozprowadzanie  opłatków, strojenie choinek w kościele.
 • Akcja rozprowadzania zniczy – dzięki pomocy wolontariuszy ze sprzedaży zniczy pozyskano kwotę 1145 zł.
 • Rozprowadzanie świec Caritas, sianka na stół wigilijny – pozyskano kwotę 2000 zł.
 • Paczki dla dzieci- przygotowano 150 paczek , które rozdano dzieciom w Święta  Bożego Narodzenia. Koszt paczek to kwota 2000zł.
 • Wielkanocna i Bożonarodzeniowa zbiórka żywności przeprowadzona
  w sklepie Biedronka w dniach  17-18 marca i 8-9 grudnia. Pozyskano łącznie 490 kg żywności, w którą zaangażowanych było ponad 40 wolontariuszy. W akcję włączyło się również Przedszkole Samorządowe „Słoneczny Zakątek” w Pieckach.  Przygotowano łącznie ponad 50 paczek dla rodzin i osób starszych  znajdujących się  w trudnych sytuacjach życiowych. Paczki zostały rozwiezione do seniorów.
 • POMOC  ŻYWNOŚCIOWA w ramach POPŻ Podprogram 2021 PLUS-   
  z pomocy skorzystało 120 osób, które do Programu  zakwalifikowane  zostały  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.  Otrzymano 1 dostawę produktów żywnościowych  z Caritas Olsztyn, łącznie 1104 kg żywności. Osobom starszym, nie mającym możliwości odbioru żywności osobiście , paczki dostarczone były do domów. W ramach Programu odbyło się również dla 25 osób spotkanie edukacyjne przeprowadzone przez przedstawicieli Caritas Olsztyn i przedstawicielkę wojsk terytorialnych na temat „Sygnałów alarmowania na wypadek zagrożenia”.
 • PROGRAM „SPIŻARNIA”- program  realizowany jest od  2017r. Z pomocy skorzystało  ponad 60 rodzin. W ramach Programu członkowie Parafialnego Zespołu Caritas codziennie odbierali żywność z krótkim terminem ważności  ze sklepu Biedronka w Pieckach i przekazywali podopiecznym rodzinom.
 • Program Skrzydła- w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 dla 3 dzieci otrzymano drugą transzę pomocy finansowej po 750 zł na dziecko, z czego zakupiono odzież i pomoce naukowe. W miesiącu październiku wraz z rozpoczęciem nowego naboru do Programu pozyskano pomoc finansową dla kolejnej trójki dzieci- po 750 zł dla każdego dziecka. Dofinansowanie zostało przeznaczone na cele szkolne, zrealizowane i rozliczone w całości do końca miesiąca grudnia.
 • Punkt biblioteczny- funkcjonuje od miesiąca listopada, gdzie w salce parafialnej istnieje możliwość wypożyczania książek o tematyce religijnej. Książki zostały użyczone z Parafii świętego Rafała Kalinowskiego
  z Mrągowa.

**********************************************************

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w w/w. działania wszystkim przyjaciołom i wolontariuszom, Sołectwu Piecki,  pracownikom socjalnym GOPS i GOK Piecki, Przedszkola Samorządowego „Słoneczny Zakątek”, kierownictwu i pracownikom sklepu Biedronka jak również wszystkim ofiarodawcom za wsparcie, modlitwę i dobre słowo.

Podsumowanie realizacji  Programu POPŻ

Podprogram 2021 Plus

Parafia pw Matki Bożej Różańcowej w Pieckach we wrześniu 2023 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, 
skrobiowe
, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcz:
1) powidła śliwkowe
2) makaron jajeczny
3) szynka wieprzowa
4) mleko UHT 
5) cukier biały
6) olej rzepakowy

 W ramach realizacji Podprogramu 2021 Plus:

 • żywność odebrało  120 osób potrzebujących;
 • wydano osobom potrzebującym  1104 kg żywności;
 • wydano osobom potrzebującym  120  paczek żywnościowych;
 • odbył  się  1  warsztat dla  25  uczestników. 

 

,, Sygnały alarmowania na wypadek zagrożenia” – to tematyka warsztatów , przeprowadzanych w ramach działań towarzyszących. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas z udziałem przedstawicieli WOT prowadziły do nabycia przez uczestników/czki wiedzy na temat postępowania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia i życia własnego , jak również innych osób.

                                                                                                                                                                                                              Koordynator parafialny POPŻ


 

Uzupeniony plakat 2021 nowe kryterium


PODZIEKOWANIE!!!

Wszystkim ludziom dobrej woli, serdecznie dziękujemy za przekazanie na nasz Parafialny Zespół Caritas w Pieckach 1,5 % podatku.
Fundusze te zostaną wykorzystane na potrzeby Caritas w ciągu roku min. Dzien Dziecka, wyjazd wakacyjny. 

BÓG ZAPŁAĆ. :)


 

Przekaż swój 1,5% podatku
na nasz Parafialny  Zespół Caritas

KRS 0000 245 507

z dopiskiem  Parafialny Zespół Caritas w Pieckach

Rozpoczęła się akcja rozliczania PIT a tym samym przekazywania 1,5% podatku dochodowego za rok 2022. W tym miejscu po raz kolejny zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej  o przekazanie swojego 1,5% podatku na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
Środki pozyskane dzięki wpłatom 1,5% podatku przeznaczymy tak jak i w latach ubiegłych na dofinansowanie przede wszystkim koloni letnich dzieci z naszej parafii, dzień dziecka  czy innych działań mających na celu pomoc potrzebującym.
Osobom, które zdecydują się wesprzeć nasze działania i przekażą nam swój 1,5% podatku,       

z góry serdeczne Bóg zapłać.

 

Najnowsze zdjęcia

Aktualności