Duszpasterze


 

Proboszcz - ks. Eugeniusz Pipała - tel. 602 622 452 

Wikariusz -  ks. Michał Ułanowski tel. 661 536 076 

 

 

 

Proboszczowie w historii Parafii:

Ks. Prałat Józef Chomski 1946 - 1966
Ks. Prałat Zbigniew Wieczorkowski 1966 - 1968
Ks. Prałat Jan Paweł Magdziarz 1968 - 2009
Ks. Kanonik mgr lic. Eugeniusz Pipała od 2009 ....

 

Wikariusze w historii Parafii:

Ks. Zygmunt Załęski (1963-1967)
ks. Franciszek Lebida (1967-1969)
ks. Aleksander Połeć (1969-1970)
ks. Władysław Dusza (1970-1974)
ks. Marian Piotrowski (1973-1976)
ks. Kazimierz Jargas (1976-1980)
ks. Teodor Bałtruszewicz (1980-1983)
ks. Leonard Klimek (1999-2001)
ks. Krzysztof Salamon (2001-2006)
ks. Michał Bekisz (2006-2008)
ks. Piotr Nowak (2008-2010)
ks. Mariusz Roman (2010-2012)
ks. Maciej Burdyński (2012-2015)
ks. Mariusz Chlewicki (2015-2018)
ks. Daniel Kocięcki (2018-2021)
ks. Paweł Rzosiński (2021-2022)
ks. Michał Ułanowski od 2022 ....

 

Duchowni i Kaznodzieje luterańscy przed II Wojną Światową w Pieckach:


Wilhelm Schmidt (1904-1905) – pomocnik kaznodziei
Louis Wosien (1906-1907) – pomocnik kaznodziei
Walter Treidel (1908-1909) – jw.
Ernst Glaubitt ( - 1925)
Heinrich Geiger (1925-1926)
Joachim Malm (1929-1930)
Otto Just (1931-1932)
Friedrich Schumacher ( - 1935)
Kurt Friedrich ( - 1945)

Najnowsze zdjęcia

Aktualności