Wielki Post 2023

25.02.2023

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-Wielki-Post.jpg

Wielki Post ma charakter pokutny to znaczy, że spojrzenie na umęczonego  Zbawiciela  powinno uwrażliwić nasze serca. To przez mój grzech Pan Jezus tak cierpi, dlatego i ja podejmuje pokutę, błagając miłosiernego Pana o zmiłowanie. Widok cierpiącego Zbawiciela powinien dać impuls do zastanowienia się nad własnym życiem, a gdy jest taka potrzeba, to i do nawrócenia. Kościół, jako trzy ważne praktyki daje post, modlitwę i Jałmużnę. 
Post to umiejętne wyrzeczenie się czegoś co sprawia mi przyjemnosć, a mogłoby zakłócić moja relacje z Bogiem. Niechodzi tylko o wstrzemieźliwośc w pokarmach, ale o ograniczenie telewizji, Internetu, używania smartfona. 
Modlitwa to skupienie się na relacji z Bogiem poprzez rozważanie Słów Ewangelii, Listów Apostolskich. Zawierzenie swojego życia w ręce kochającego Ojca. 
Jałmużna to dar złożony w szczerości serca na rzecz potrzebujących. 

Liturgia z dnia

Najnowsze zdjęcia

Aktualności