S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS W 2015 ROKU

06.01.2016

Parafialny Zespół Caritas w 2015r. przeprowadził następujące akcje:

 1. Akcja 1%  .
 2. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2014 .
 3. Akcja jabłka-  styczeń i  listopad .
 4. Zbiórka żywności w sklepie Biedronka – marzec i grudzień- zebrano łącznie 1448 kg żywności-  przekazano 363 osobom.
 5. Palmy wielkanocne.
 6. Dzień Dziecka zorganizowany przy współpracy z Zarządem Osiedla 35-lecia PRL, Sołectwem Piecki i Domem Kultury.
 7. Kolonie letnie dla 16 dzieci we Fromborku.
 8. Ognisko dla wolontariuszy i dla dzieci kolonijnych.
 9. Akcja tornister pełen uśmiechu i upominek na rozpoczęcie roku szkolnego.
 10. Wybory nowego Zarządu .
 11. Akcja opłatek.
 12. Współorganizacja Mikołajkowej zabawy dla dzieci.
 13. Akcja Siatka Miłosierdzia – pomoc udzielona 14 rodzinom.
 14. Paczki świąteczne dla dzieci – przygotowano ponad 250 paczek.
 15. Sianko na stół wigilijny.
 16. Pomoc rodzinie ukraińskiej.
 17. Program SKRZYDŁA- dwa dofinansowania rozliczone ( na łączną kwotę 2 940 zł) , kolejne dwa    w trakcie realizacji .

Środki finansowe na działania w 2015r. ( bez SKRZYDEŁ)  to kwota - 10 130 zł, w tym pozostałe z 2014r. – 2 130 zł, pozyskane w 2015r. – 8 000 zł (  w tym 1%  - 1067 zł).

Wydatkowano- 8 160 zł

Pozostało – 1 970 zł.

                                  **********************************

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas składa serdeczne podziękowania  za współpracę i zaangażowanie w ww. akcje wszystkim członkom Zespołu, sympatykom  i wolontariuszom ( w tym młodzieży z Zespołu Szkół w Pieckach) jak również wszystkim ofiarodawcom za wsparcie materialne, modlitwę i dobre słowo.

                                                                                              B Ó G    Z A P Ł A Ć

Najnowsze zdjęcia

Aktualności