Kronika Parafialna


Historia Parafii Piecki

Powstanie parafii w Pieckach szacuję się na początek wieku XX.

Od swej lokacji do 1934 r. Piecki należały do parafii w Nawiadach. Jednak ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców ks. Gustaw Will, proboszcz z Nawiad, otworzył tu kaplicę dojazdową w 1912 r. Nabożeństwa w każdą niedzielę i święta prowadził diakon, który przyjeżdżał z Nawiad. Pod koniec lat dwudziestych XX w. podjęto decyzję, że nie w Dłużcu, ale właśnie w Pieckach zostanie wybudowana nowa kaplica. Pierwszy szkic budowy kościoła został wykonany 27 stycznia 1927 r 

Jednak nie skorzystano z tego projektu, budując kościół według innego. Powody tej decyzji nie są dokładnie znane. Jednym z nich mógł być nowy „porządek”, zaprowadzony przez narodowy socjalizm w Niemczech, po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera w 1933 r., a jest to właśnie rok rozpoczęcia budowy świątyni. Nową świątynie ukończoną w roku 1934. Uroczyste jej poświęcenie odbyło się 23 września 1934 r.

Pierwszym proboszczem był ks. Szumacher, który swoją posługę duszpasterską zakończył w roku następnym. Do nowo powstałej parafii przyłączono Dłużec, Brejdyny, Dobry Lasek, Czaszkowo, Szklarnię i Pieresławek. Trzy lata później do świątyni dobudowano zakrystię i plebanię. W latach 1935-1936 proboszczem był ks. Seefeld, a jego następcą ks. Fiedrich, który duszpasterzował do 1945 r.
W latach 1934- 1940 organistą był Wolski, a jego następcą – F. Jordan, który grał w kościele do 1945. Kościelnym w latach 1934-1945 był Schipper.
Miejsc siedzących w świątyni było około 250, a na wieży znajdowały się 3 dzwony. Do 1945 r. Piecki figurowały, jako parafia wyznania ewangelickiego.

Początki parafii rzymskokatolickiej w Pieckach

Piecki, otrzymały tytuł parafii rzymskokatolickiej z dniem 6 lipca 1946 r. Kościół w Pieckach był jedyną świątynią rzymskokatolicką w południowej części starostwa mrągowskiego, która służyła ludziom tego wyznania. Pierwszym proboszczem był ks. Józef Chomski, który przybył w kwietniu 1946 r. z Holszan (Wileńszczyzna) na teren diecezji warmińskiej. Ks. J. Chomski przyjechał pociągiem do Czerwonki, skąd rowerem dotarł do Mrągowa w pierwszy dzień Zielonych Świąt. Wraz z nim przybyły dwie panie Hela i Wala. By mogły one przyjechać wraz z dobytkiem z Czerwonki do Mrągowa, ks. Władysław Dudziak proboszcz mrągowski, zorganizował ks. Chomskiemu w wojsku samochód ciężarowy i żołnierzy, którzy przewieźli dobytek i rzeczy księdza oraz tych pań. Wszyscy zamieszkali na plebanii w Mrągowie. Przez pierwsze miesiące dojeżdżał ks. Chomski do Mikołajek do kaplicy, gdzie w każdą niedzielę odprawiał msze Św. Po przejęciu kościoła w Pieckach i Nawiadach przez pastora Szendla z Ukty ponownie na rzecz wiernych Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Dudziak odprawiał msze Św. w salach szkolnych. Kiedyś, wracając z Nawiad ze mszy św. niedzielnej, zajechał do sołtysa w Pieckach i przedstawił mu możliwość przybycia księdza do Piecek na stałe. Ale by tak się stało, podpowiedział, by delegacja z Piecek udała się do pastora do Ukty i poprosiła o przekazanie kościoła w Pieckach katolikom. Ks. Dudziak tak to wspomina: „Delegacja z Piecek pojechała do pastora i ten przyjął ich, lecz na ich prośbę o kościół odpowiedział, że muszę ja do niego pojechać. Cóż było robić? Poprosiłem o podwodę i pojechałem. Pastor Szendel przyjął mnie grzecznie, [...] po rozmowie powiedział na zakończenie, że przyjedzie do mnie na plebanię i tam załatwimy sprawę". Na drugi dzień ks. Szendel przyjechał do ks. Dudziaka. Tam poznał ks. Chomskiego i odbył z nim długą rozmowę, w czasie której wyraził zgodę na przekazanie kościoła w Pieckach. Pastor przekazał na piśmie kościół w Pieckach katolikom. Ks. Chomski, za ten gest pastora sprezentował mu wieprzka, jednego z tych, które przywiózł z Holszan, a także obiecał dać pieniądze na konia z UNRR-y, jeśli komisja mu go przyzna.
Ks. Chomski zamieszkał w Pieckach 4 lipca 1946 r.

Po śmierci ks. J. Chomskiego w 1966 r., Jego następcą został ks. Zbigniew Wieczorkowski, a od 1968 r. ks. Jan Magdziarz. Parafia obejmowała swoim zasięgiem dość spory obszar, należało do niej kilkadziesiąt miejscowości: Piecki, Babięta, Krawno, Nowy Zyzdrój, Prusinowo, Wólka Prusinowska, Nowe Kiełbonki, Zyzdrojowy Piecek, Zyzdrojowa Wola, Ganty, Gajno, Rutkowo, Głógno, Cierzpięta, Uklanka, Wierzbowo, Jakubowo, Pieresławek, Pierwiosek, Lipowo, Dłużec, Golanka, Machary wieś, Machary PGR, Mojtyny, Ławny Lasek, Stare Kiełbonki, Ostrów Pieckoski, Dobry Lasek, Nawiady, Szklarnia, Krzywy Róg, Brejdyny, Czaszkowo, Niedźwiedź i Jeleń. Z czasem miejscowości ubywało ze względu na powstawanie nowych parafii w Rucianem, Ukcie, Grabowie, w Nawiadach, a także w Mrągowie i w Kosewie. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. frekwencja na niedzielnych mszach św. wynosiła od 10 do 15%. Związane było to z dość dużymi odległościami do kościoła, brakiem środków lokomocji, brakiem przywiązania do wspólnoty parafialnej i dość małą świadomością religijną wśród nowych osadników. Z wielu wiosek oddalonych od kościoła o kilkanaście kilometrów nikt z katolików nie uczęszczał systematycznie na msze Św., a jeśli już, to były to pojedyncze osoby, np. ze Starych Kiełbonek na niedzielną mszę św. w latach powojennych uczęszczało tylko kilka osób, a miejscowość w styczniu 1962 r. liczyła 366 osób, z czego ponad 300 osób byli to już wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego. Sytuacja znacznie poprawiła się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

Mimo pomniejszenia parafii w roku 1990, nie zmniejszyła się znacznie liczba osób uczestniczących w niedzielnych mszach św. Po zwiększenie sieci parafialnej w diecezji warmińskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku powiększyła się liczba wiernych uczestniczących w mszach św. niedzielnych w skali diecezjalnej z 10-15% do 25-30%. Można by rzec, że frekwencja wzrosła o 100%. W 1998 r. na terenie parafii Piecki mieszkało 4510 osób, z tego wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego było 4359. Wyznawców niekatolickich było: ewangelików około 60 osób, prawosławnych - około 30, w sektach było 15 osób (Świadkowie Jehowy i „Niebo") oraz ateistów około 10 osób. Od 25 września 1993 r. ks. J. Magdziarz rozpoczął obsługiwanie kaplicy dojazdowej w Lipowie. Do tej pory posługiwał w niej ksiądz z Kosewa. Mszę św. ks. Magdziarz odprawiał w soboty o godz.16:00.

1 maja 1981 r. kościół w Nawiadach został przejęty przez ludność katolicką, co wiązało się ze zmniejszeniem parafii Piecki o kilka miejscowości. Od parafii Piecki odłączono: Babięta, Krawno, Nowy Zyzdrój, Prusinowo, Wólkę Prusinowską, Nowe Kiełbonki, Zyzdrojowy Piecek, Zyzdrojową Wolę, Cierzpięta, Uklankę, Golankę, Machary wieś i PGR, Mojtyny, Ławny Lasek, Stare Kiełbonki i Nawiady. Do parafii Piecki nadal należały: Brejdyny, Gajno, Głógno, Ganty, Czaszkowo, Krzywy Róg, Szklarnia, Dobry Lasek, Piersławek, Ostrów Pieckowski, Wierzbowo, Jakubowo, Lipowo i Piecki, taki stan utrzymywał się do 
1990 r.

Z 1 lipca 1990 r. zostały erygowane dwie nowe parafie w dekanacie mrągowskim. Powstała parafia p.w. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Grabowie i Matki Boskiej Saletyńskiej w Mrągowie, na osiedlu Metalowiec. Z parafii Piecki do parafii Grabowo przyłączono miejscowości: Ganty, Gajno (razem 93 osoby), Głógno (44), Rutkowo (95), Bieńki i Dłużec (266). Do parafii w Mrągowie z parafii Piecki przyłączono Wierzbowo (159). Parafia Piecki pomniejszyła się o 657 osób. Do parafii należało 8 miejscowości: Lipowo (260 osób), Krzywy Róg (86), Szklarnia (79), Brejdyny (311), Czaszkowo (196), Dobry Lasek (160), Jakubowo (117) i Piecki (2482). Parafia liczyła 1 lipca 1990 r. około 3,5 tys. wiernych. Kolejna zmiana terytorialna parafii Piecki odbyła się w połowie sierpnia 1990 r. Do parafii Kosewo została dołączona jedna wioska z parafii Piecki-Jakubowo. Parafia została pomniejszona, mimo to ludnościowo parafia Piecki powiększała się, w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych liczba mieszkańców Piecek dość szybko się powiększała. Osiedla się rozrastały, przybywało wciąż nowych domków jednorodzinnych, szczególnie w kierunku Mrągowa.

W 1999 r. zrodził się pomysł podziału parafii, co podyktowane było wzrostem liczby parafian i małą powierzchnią świątyni. Ponadto ks. J. Magdziarz na tej dość sporej placówce duszpasterskiej był sam. Ks. arcybiskup Edmund Piszcz przysłał pismo ks. prałatowi J. Magdziarzowi, w którym pisał: „Serdecznie proszę o zajęcie stanowiska na temat możliwości podziału parafii Piecki. Chodzi o liczbę mieszkańców, szkoły, odległości, nabycie działki pod budowę kościoła i plebanii, lub przystosowanie na te cele istniejącego budynku". Pismo ks. proboszcz odczytał wiernym w czasie ogłoszeń parafialnych 23 maja, po czym skomentował, że dobrze by było nowy kościół wybudować na ul. Przemysłowej, choć brane były pod uwagę także inne propozycje, przede wszystkim władz gminnych. Podziału parafii nie dokonano, a do pomocy duszpasterskiej rządca diecezji skierował ks. wikariusza Leonarda Klimka, który rozpoczął swą posługę w parafii od 1 sierpnia 1999 r. Przed ks. Klimkiem, ostatnim wikariuszem w parafii był ks. Teodor Bałtruszewicz, który w 1981 r. zaczął tworzyć parafię w Nawiadach, z południowej części parafii Piecki. Po czterdziestu jeden latach pracy duszpasterskiej w parafii Piecki, na emeryturę odszedł ks. Jan Magdziarz, 30 czerwca 2009 r. Jego następcą został mianowany dotychczasowy proboszcz parafii w Stanclewie ks. Eugeniusz Pipała, który rozpoczął swoją posługę proboszczowską z dniem 1 lipca 2009 r. Natomiast wikariuszem od 2010 r. został mianowany ks. Mariusz Roman. W między czasie wikariuszami byli: ks. Krzysztof Salamon, ks. Michał Bekisz i ks. Piotr Nowak.

Opracowano na podstawie książki: Ks. Bielawny Krzysztof, Dzieje parafii Nawiady, Ukta, Piecki, Ruciane w latach 1397-2000, Olsztyn 2009.

 


 

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Na przełomie 2008/2009 roku, na terenie naszej Archidiecezji odbyło się nawiedzenie po parafiach obrazu Jezusa Miłosiernego pod hasłem: „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”. Peregrynacja jest konsekwencją i nawiązaniem do treści ideowych pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II w 2002 roku do ojczyzny, której ukoronowaniem było ZAWIERZENIE ŚWIATA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU.

Peregrynacja rozpoczęła się 29 września 2008 roku w parafii p.w. św. Józefa w Olsztynie, a już 4 listopada 2008 roku obraz Jezusa Miłosiernego dotarł do naszej parafii. Było to wielki przeżycie dla każdego parafianina, które zarówno w dniach przygotowania jak i w samym dniu nawiedzenia kształtowało naszą duchową i społeczną wyobraźnię miłosierdzia. Odkrywaliśmy owoce i znaczenie - w naszym życiu osobistym – sakramentów świętych, czym jest i na czym powinno polegać życie według czynów miłosierdzia i wyobraźnia miłosierdzia. Wraz z obrazem Przybyły relikwie bł. ks. Michała Sopocki.

Peregrynacja rozpoczęła się Mszą św. o godz. 17.00 pod przewodnictwem ks. Bpa Jacka Jezierskiego. Obraz po przybyciu do prafii został przywitany przez ks. Proboszcza i poszczególne stany parafii. Na zakonczenie peregrynacji k. Proboszcz Jan Magdziarz odprawił uroczystą Mszę św. Następnie zawierzył całą parafię Bożemu Miłosierdziiu oraz poświęcił specjalny obraz Jezu Ufam Tobie, który rozpoczął perdegrynację po rodzinach naszej parafii. 

Jezu Tobie zawierzamy całą naszą  parafię i nas samych
Miej MIŁOSIERDZIE dla nas i całego świata! 

Dzień 28 czerwca 2009 r. szczególnie zapadł w pamięci wszystkich parafian MB Różańcowej w Pieckach. Tego dnia odbyło się uroczyste pożegnanie Ks. Prałata Jana Pawła Magdziarza, który po 41 latach posługi w parafii Piecki odszedł na zasłużoną emeryturę. Było wiele wzruszeń z jednej i drugiej strony, wspomnień długiego i bardzo bogatego pasterzowania wśród wiernych w Pieckach, podziękowania i życzenia Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia. Ksiądz Prałat zamieszkał w Olsztynie na ul. Kopernika w Konwikcie dla Księży.

Parafianie bardzo ciepło wspominają swojego proboscza i przy różnych okazjach odwiedzają go w jego nowym miejscu zamieszkania, gdzie ich bardzo serdecznie podejmuje herbatką i ciasteczkami.

W dniu 5 lipca 2009 r. na Mszy św. o godz. 17.00 odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego ks. Proboszcza Eugeniusza Pipały, który nominację na proboszcza parafii Piecki otrzymał z rąk Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby. Nowy ksiądz Proboszcz pracował wcześniej, przez prawie 11 lat w parafii św. Józefa i Wniebowzięcia NMP w Stanclewie, gdzie tez byl proboszczem.

Na przywitanie nowego proboszcza specjalne pismo do parafian skierował Biskup pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej Jacek Jezierski, w którym określił m. in. zadanie nowego proboszcza, jakim jest z woli Jego Ekscelencji Ks. Wojciecha Ziemby Arcybiskupa Warmińskiego podjęcie dzieła rozbudowy kościoła. A gdy sie okaże, że nie jest to możliwe, to budowa nowej Świątynii. Ksiądz Arcybiskup motywował swoją decycję tym, że parafia Piecki bardzo mocno się rozbudowała, a w związku z tym, dotychczasowy kościół jest za mały na tak dużą parafię.

Po kilkumiesięcznych staraniach w dniach 23-24 Listopada 2012 roku grupa pilgrzymów z naszej parafii udala się do Krakowa po relikwie bł. Jana Pawła II, ktore otrzymaliśmy z rąk Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza w kaplicy Krakowskiej Kurii w Metropoliternej. Było to dla nas niezwykłe wydarzenie i bardzo wzruszające przeżycie. 

Po odebraniu relikwi zwiedzliśmy z przewodnikiem Kraków (Kościół na Skałce, Wawel, Krakowski Rynek,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Centrum Jana Pawła II - Nie lękajcie się!). Wieczorem udaliśmy się w dalszą pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wczesnym rankiem odprawiliśmy Mszę Święta, następnie Drogę Krzyżową na Krużgankach, by następnie udać się w dalszą pielgrzymkę do Wadowic - rodzinnego miasta bł. Jana Pawła II. Po drodze jeszcze nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej w Gidlach i późnym wieczorem wróciliśmy do Piecek.

 T.WARCZAK 2

<<< Galeria zdjęć >>>

Dnia 17 Maja 2013 r. o godz. 18:00 w naszym kościele Metropolita Warmiński Abp Wojciech Ziemba wraz z księżmi gośćmi odprawił uroczystą Mszę Św. z okazji wprowadzenia Relikwii bł. Jana Pawła II do naszej parafii oraz pięciolecia nadania Szkole Podstawowej w Pieckach imienia Karola Wojtyły. Uroczystości te zostały poprzedzone ośmiodniową Nowenną ku czci bł. Jana Pawła II. Kazdego dnia rozważaliśmy wybrany temat z bardzo bogatego nauczania naszego Wielkiego Rodaka. Tematy, które podjęliśmy w poszczególne dni podczas Nowenny, która miała nas przygotować do uroczystego wprowadzenia ï przyjęcia Relikwi: Miłość, Prawda, Człowiek, Rodzina, Młodość, Grzech, Miłosierdzie, Maryja.

skanowania jp2 1

 <<< Galeria zdjęć >>>

 

 

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia

W dniach 7-8 maja w naszej parafii przeżywaliśmy nawiedzenie Matki Bożej Miłosierdzia, które zostało poprzedzone Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi pod przewodnictwem ks. Adriana Bieniasza. Był to piękny i bardzo bogaty w przeżycia duchowe czas odnowy połączony z wieloma uzdrowieniami duchowymi.

Mszę św. na rozpoczęcie peregrynacji o godz. 17.00 odprawił Ksiądz Arcybiskup Senior Edmund Piszcz. Po niej nastąpiło czuwanie modlitewne przed Obliczem Matki Miłosierdzia, nasze osobiste rozmowy z Matką. O godz. 21.00 została odprawiona druga Msza św. dziękczynno błagalna z modlitwami o powołania kapłańskie.

Drugiego dnia peregrynacji od rana trwaliśmy przed Obliczem Matki zawierzając Jej nasze osobiste sprawy i intencje. O godz. 15.00 odbyło się Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, następnie Msza św. dziękczynna za dar Nawiedzenia, Zawierzenie całej naszej Parafii, zarówno tej żywej jak i rozbudowy naszego Kościoła Matczynemu Sercu i pożegnanie Ikony Matki Miłosierdzia, która pod eskortą Straży udała się do sąsiedniej parafii w Grabowie.

Był to piękny czas bardzo bogaty w przeżycia duchowe połączony z wieloma konkretnymi owocami i darami łaski od Kochającej Matki.

 DSC 3168

<<<Galeria zdjęć>>>

 

Niedziela 28 sierpnia 2016 roku.

Na mszy o godzinie 11:00 gościliśmy Warszawski Chór Chłopięcy, działający przy Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina, który na terenie naszej parafii przebywał na wakacyjnych warsztatach muzycznych. 

IMG 1242 CopyIMG 1241 CopyIMG 1240 Copy

Ostatnia niedziela sierpnia - to równierz Gminne Dorzynki, które rozpoczeły się uroczystą mszą św. oprawioną o godz. 14:00 na stadionie w Pieckach. Dorzynki to czas dziękczynienia za Chleb, który codziennie spożywamy. Tegoroczne zbiory ze względu na niesprzyjajace warunki pogodowe były bardzo trudne. Uświadamia nam to, że każdy wysiłek człowieka bez Bożego Błogosławieństwa nie przynosi wielkich owoców. Musimy na nowo odkryć wartość i moc modlitwy, aby nasz wysiłek i praca stawały się owocnymi, przynosiły pożytek i radość dla nas a także dla tych którym służą.

30 września - 2 pażdziernika 2016 rok

Parafialna pielgrzymka: Piecki - Kraków - Łagiweniki - Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice - Lewiczyn - Piecki

Głównym celem pielgrzymki było przyjęcie Relikwi Świętej Siostry Faustyny, które odbyło się podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11:00 odprawionej przed Cudownym Obrazem Jezusa Miłosiernego i przy Grobie Świętej Siostry Faustyny w Łagiwenickim Sankturium. 

Ponadto podczas pielgrzymki odwiedziliśmy Sankturaium Świętego Jana Pawła II oraz zwiedzaliśmy Wawel i krakowski rynek. Wieczorem udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Gdzie odprawiliśmy Drogę Krzyżową w Króżgankach Sanktuarium i udaliśmy się na spoczynek. W niedzielę o godzinie 7:00 rano uczestniczyliśmy we Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Z Kalwarii udaliśmy się do Wadowic gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II. Nowoczesne i piękne multimedialne muzeum sprawiło wielkie i niezapomniane przeżycia, pod wrażeniem których udaliśmy się w drogę powrotną z relikwiami sw. Faustyny do Piecek. Po drodze zatrzymaliśmy się na ktrótki pobyt w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionej Pani Ziemi Grójeckiej w Lewiczynie.

 

7 pażdziernika 2016 rok

Tradycyjnie w naszej parafii, jest to dzień Odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Królowej Różanca Świętego. W tym roku główne uroczystości odpustowe zostały połączone z uroczystym wprowadzeniem Relikwii św. Siostry Faustyny podczas uroczystej Mszy Świętej odprawionej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby o godzinie 17:00. Po Mszy Świętej wierni adorowali Relikwie poprzez ucałownie.  

DSC 7156DSC 7151DSC 7150DSC 7149DSC 7147DSC 7145DSC 7144DSC 7143DSC 7141DSC 7138 1DSC 7137DSC 7131DSC 7129DSC 7128DSC 7124DSC 7122DSC 7120

 

 

 

 

 

IMG 1392 CopyIMG 1391 CopyIMG 1386 Copy <<< Galeria zdjęć >>>

 

Mozam112023 1

<< Galeria zdjęć >>

 

 

 

Najnowsze zdjęcia

Aktualności